Depression & oro

Depression är vanligt

Depression är en av världens vanligaste sjukdomar, i alla fall i västvärlden. Folkhälsomyndigheten skriver att 20 % av alla svenskar har fått diagnosen depression någon gång och att från år 2020 kan depression utgöra den största sjukdomsbördan i världen. Depression, kan förutom att leda till betydande nedsatt livskvalitet för individen, även leda till svårigheter att fungera normalt i samhället.

Kontakta vår kundtjänst på info@greatlife.se för att få kostnadsfria kostråd men även andra kostnadsfria egenvårdsråd och hälsoprotokoll som du kan följa om du lider lindrig oro. Dessa ersätter inte konventionell läkarvård och kontrollera alla kosttillskott och protokoll med din läkare innan du påbörjar dem. Avsluta aldrig dina mediciner på egen hand. 

 1. Adrenal Strength
  649 kr
 2. Magnesium med fyra sorters magnesium: glycinat, malat, citrat och taurat
  419 kr
 3. Balanced B Complex
  449 kr
 4. Köp vattenlöslig form av jod. Viktigt för nervsystemets normala funktion.
  549 kr
 5. Blood Builder, kosttillskott whole food och raw food som bidrar till normal bildning av röda blodkroppar.
  419 kr
 6. Blood Builder, kosttillskott whole food och raw food som bidrar till normal bildning av röda blodkroppar.
  689 kr
 7. Köp D-vitamin (Vitamin D3) 5000 IU med Vitamin K1 och K2 från Innate Response
  589 kr
 8. Köp Vitamin D3 med vitamin K1 och vitamin K2
  1 029 kr
 9. Thyroid Strength
  649 kr
 10. Thyroid Strength
  889 kr
 11. Rhodiola rosea Rosenrotextrakt från Thorne
  Special Price 359 kr Regular Price 389 kr
 12. Köp Theanine Teanin från Thorne för lugnande och rogivande effekt
  Theanine , 90 kapslar
  Special Price 729 kr Regular Price 829 kr
 13. Köp Flora Probiotika Greatlife
  549 kr
 14. ESKIO-3 Omega-3 Pure
  Special Price 119 kr Regular Price 159 kr
 15. Flytande Eskimo-3 Pure Omega 3, marknadens troligtvis renaste och finaste omega-3 tillskott.
  Special Price 119 kr Regular Price 159 kr
 16. Zink
  Zink , 60 tabletter
  369 kr
 17. Zink bidrar till immunsystemets normala funktion
  Zink , 120 tabletter
  599 kr
 18. Köp C-vitamin från MegaFood
  579 kr
 19. Köp kosttillskott mot stress
  Special Price 1 249 kr Regular Price 1 317 kr

Vad är depression och vad är kopplingen till signalsubstanser?

Signalsubstanser spelar en avgörande roll för depression. En signalsubstans,även kallad neurotransmittor, är ett ämne som transporteras mellan nervceller och som då sätter i gång någon form av respons. De mest kända signalsubstanserna är dopamin, serotonin, adrenalin (även ett hormon), noradrenalin (även ett hormon), acetylkolin och GABA. Om man har problem med signalsubstanserna kan det bland annat leda till depression, oro eller ångest.

Dopamin och depression

Dopamin kan fungera både som en hämmande och stimulerande signalsubstans. Dopamin spelar en roll för bland känslan av glädje, för att man ska kunna fokusera, känna sig motiverad och få saker gjorda. Dopamin är dessutom en starkt bidragande faktor till att människan söker njutning och lust. Dopamin spelar även en viktigt roll i kroppens belöningssystem. Droger som kokain och amfetamin minskar nedbrytningen av dopamin och den ökade dopaminhalten när dessa droger tas leder starka belöningssignaler. För låga nivåer av dopamin har koppling till depression och likgiltighet men även till ADHD och Parkinsons. Kortvarig stress ökar kortisolproduktionen och därmed ökar även produktionen av dopamin. Långvarig stress leder däremot till att de receptorer som binder till dopamin blir mer resistenta mot just dopamin vilket kan leda till depression. Tecken på problem med dopamin kan, men behöver inte vara, att man tappar intresse för det mesta i livet, man saknar motivation, prokrastinerar (vanan att undvika och skjuta upp viktiga uppgifter), man har oförmåga att känna glädje, humörsvängningar, självskadebeteende och depression. Aminosyran tyrosin tillverkas i kroppen av aminosyran fenylalanin med hjälp av bland annat vitamin B3 (niacin). Tyrosin ingår i sin tur i tillverkning av L-dopa (levodopa) – en föregångare till dopamin – med hjälp av vitamin B3. L-dopa tillverkar därefter dopamin med hjälp av vitamin B6.

Serotonin och depression

En teori inom depressionsforskning är att en adekvat serotoninnivå är viktigt för att motverka depression. Så kallade SSRI-mediciner (selektiva serotoninåterupptagshämmare) är vanliga antidepressiva läkemedel som fungerar genom att hindra serotonin från att återupptas i synapsen i nervcellerna. Det leder till att serotoninet då istället kan bära nervsignaler mellan nervcellerna. SSRI-preparat används inte bara för att behandla depression utan även för att behandla ångest. Forskning tyder på att minskade nivåer av T3 ( sköldkörtelhormon) kan leda till låga nivåer av serotonin i hjärnan. Om SSRI-mediciner inte fungerar kanske det skulle  kunna bero på låga nivåer av T3 och att jodintaget är för lågt?

Serotonin kallas även må-bra-kemikalien och serotonin är kopplat till känslan av lycka och av att känna sig avslappnad. För lite serotonin antas däremot vara kopplat till depression men även till nedsatt immunförsvar. För att bilda serotonin omvandlar kroppen aminosyran tryptofan till 5-htp (5-hydroxytryptofan) med hjälp av bland annat niacin (vitamin B3). Kroppen använder 5-htp för att producera serotonin med hjälp av bland annat zink, magnesium och C-vitamin. Därefter används serotonin för att producera N-Acetylserotonin med hjälp av järn, vitamin B6 och C-vitamin. Slutligen bidrar N-Acetylserotonin till tillverka sömnhormonet melatonin med hjälp av bland annat vitamin B6 och folsyra (5-mthf). Det är alltså viktigt att inte ha brist på dessa näringsämnen för produktionen av både serotonin och melatonin. Forskning när det gäller vitamin B6 och depression visar att vitamin B6 tillsammans med magnesium fungerar bättre vid depression än endast tillskott av magnesium.

Noradrenalin och depression

Noradrenalin, som är både en signalsubstans och ett hormon är förstadiet till adrenalin. Dopamin är en föregångare till noradrenalin. Med hjälp av C-vitamin tillverkas noradrenalin från dopamin. Noradrenalin är ett stresshormon som är viktigt för vakenhet och uppmärksamhet bland annat. Det finns teorier om att personer som lider av depression antas ha sänkt noradrenalin-aktivitet i hjärnan.

Magtarmhälsa, probiotika och depression

Mer och mer forskning börjar intressera sig för det så kallade mikrobiomet (tarmfloran och dess innehåll av bland annat mjölksyrabakterier) och dess koppling till depression och oro. Forskning visar att tillskott av mjölksyrabakterier, det som tidigare kallades probiotika i folkmun, visar på en liten men signifikant effekt på depression. Det behövs dock mer forskning på området.

D-vitamin tillskott och depression

D-vitamin är egentligen ett prohormon som mest är känt för att det bidrar till immunsystemets normala funktion, till normalt upptag och utnyttjande av kalcium och fosfor samt till att bibehålla normal benstomme. D vitamin och depression verkar vara korrelerat. Forskning där man kontrollerat D-vitaminnivåer hos patienter visar att 94 % av alla personer med psykiatriska besvär lider av D-vitaminbrist. D vitaminbrist och depression kan eventuellt ha en korrelation. Det forskas som tur är på d vitaminbrist och depression. Vitamin D3, depression och dos

Magnesium och depression

Magnesium tillskott eller magnesiumtabletter används ibland för att motverka depression. Finns det forskning som stöder det? Forskning från Australien menar att magnesiumbrist, som är vanligt bland befolkningen, leder till att N-methyl-D-aspartate-jonkanaler (NMDA) på cellmembran aktiveras för mycket och blir för öppna. De släpper då in för mycket kalciumjoner vilket skadar nervceller vilket i sin tur antas resultera i depression enligt forskarna. De säger vidare att tillskott av magnesium visar på antidepressiva effekter samt magnesiumnivåerna i cerebrospinalvätskan har visat sig vara låg självmordsoffer som är resistenta mot medicinsk behandling av depression. Forskarna menar att brist på magnesium minskar serotoninnivåerna samt att för mycket kalcium, glutamat och aspartat kan försämra depression. Det verkar finnas en association mellan depression och magnesium. Det finns många olika typer av magnesium, både magnesium kapslar och magnesiumpulver och båda ger kroppen extra tillskott av magnesium.

Omega 3 tillskott och depression

Omega 3 kapslar innehåller fettsyrorna EPA och DHA och forskning från Japan tyder på att intag av omega-3 i form av EPA och DHA från fisk verkar vara associerat med lägre risk för att utveckla depression eller mild depression. Det betyder inte att det samma om man tar omega 3 kapslar. Emellertid kanske tillskott av omega-3 kan vara något stämningshöjande och påverka humöret positivt. Mer forskning behövs på området depression och omega 3. Tursamt nog har omega 3 kosttillskott som innehåller EPA och DHA även andra viktiga funktioner i kroppen. DHA bidrar till att bibehålla normal hjärnfunktion och till att bibehålla normal synförmåga. EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion.

Bästa antidepressiva – depression tabletter

När det gäller depression och oro bör man först och främst uppsöka sjukvård för att få hjälp. Det finns däremot inga antidepressiva läkemedel utan biverkningar vad vi känner till, men även om man vill prova naturläkemedel mot depression eller vitaminer mot depression ska de aldrig ersätta konventionell sjukvård och en av läkare, korrekt ställd diagnos. Läkare är de som kan förskriva medicin mot depression eller ångestdämpande medicin och läkare är de som känner till bästa medicinen mot ångest och depression. Vill man ta medicin mot ångest ska man uppsöka sjukvården. Även om vissa antidepressiva läkemedel leder till viktuppgång är depression en så pass allvarlig sjukdom att det är viktigast att behandla depressionen. Kontakta vår kundtjänst för att ta del av ett egenvårdsprotokoll med kosttillskott för att gå ner i vikt om du behöver det. Våra egenvårdsprotokoll ska inte användas för att ställa diagnos eller behandla sjukdomar. Våra egenvårdsprotokoll är råd och tips för egenvård som inte ersätter konventionell sjukvård.

Depression är en komplicerad och allvarlig sjukdom och det finns ingen hälsokost mot depression däremot finns det vitaminer och mineraler som ingår som viktiga kofaktorer i de signalvägar som producerar olika signalsubstanser och hormon kopplat till depression.

Egenvårdsprotokoll och hälsoråd

Våra egenvårdsprotokoll ska inte användas för att ställa diagnos, behandla eller bota sjukdomar. Våra egenvårdsprotokoll är råd och tips för egenvård som inte ersätter konventionell sjukvård. Kosttillskott bör ej användas som ersättning till varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil. Gravida bör kontakta en kvalificerad hälsorådgivare eller läkare före användning av SF722, Olivbladsextrakt och MSM.