Allt du behöver veta om järn

Lästid: 2–3 min
Allt du behöver veta om järn

Järn är ett essentiellt mineral som spelar en avgörande roll i våra kroppars hälsa och välbefinnande. Denna artikel kommer att utforska järnets betydelse, symtom och konsekvenser av järnbrist, dess många viktiga funktioner i kroppen, den rekommenderade dagliga mängden järn samt varför järn är så viktigt för vår övergripande hälsa.

Vad är järn?

Järn är ett grundämne som finns naturligt i jordskorpan och förekommer i olika former. För människor är järn en livsviktig komponent som behövs för att upprätthålla god hälsa. Det spelar en nyckelroll i bildandet av hemoglobin, det protein som finns i röda blodkroppar och som transporterar syre från lungorna till alla celler i kroppen. Utan tillräckligt med järn kan vår kropp inte fungera effektivt. Järnbrist är ett vanligt hälsoproblem som uppstår när kroppen inte har tillräckligt med järn för att möta sina behov. Utan tillräckligt med järn i kroppen kan man känna trötthet och svaghet, andfåddhet, blekhet i huden och ökad infektionskänslighet.

Vad är järn bra för?

Järn har flera viktiga funktioner i kroppen:

  • Järn bidrar till normal bildning av röda blodkroppar och hemoglobin.
  • Järn bidrar till normal syretransport i kroppen.
  • Järn bidrar till normal energiomsättning.
  • Järn bidrar till immunsystemets normala funktion.
  • Järn bidrar till normal kognitiv funktion.
  • Järn bidrar till att minska trötthet och utmattning.
  • Järn har en roll i celldelningsprocessen.

Hemoglobin, som innehåller järn, är alltså avgörande för att transportera syre från lungorna till kroppens vävnader och organ. Tillräckliga järnnivåer är alltså viktigt för att bibehålla en god kognitiv funktion och koncentration.

Hur mycket järn behöver man per dag?

Den rekommenderade dagliga mängden järn varierar beroende på ålder, kön och livsstil. Generellt sett behöver vuxna kvinnor mer järn än män på grund av menstruationsblodsförlusten. Här är några riktlinjer:

Män 14–18 år: 11 mg
Kvinnor 14–18 år: 15 mg
Män 19 år och äldre: 8 mg
Kvinnor 19 år och fram till klimakteriet: 18 mg
Kvinnor efter sista menstruationen: 8 mg
Gravida: 27 mg
Ammande 10 mg

Kan man överdosera järn?

Järn går att överdosera. UL-värdet (Upper Level eller Tolerable Upper Intake Level) är en term som används inom näringsvetenskap för att ange den högsta dagliga mängd av ett näringsämne som kan konsumeras utan att riskera negativa hälsoeffekter. UL-värdet fastställs av expertpaneler som utvärderar den tillgängliga vetenskapliga forskningen om näringsämnen och deras potentiella risker. De tar hänsyn till alla kända källor för näringsämnet, inklusive kost, kosttillskott och, i vissa fall, berikade livsmedel. UL-värdet för järn är 60 mg järn per dag från kosttillskott enligt CRN.

Sammanfattning om järn

Järn är en viktig del av vår hälsa och är nödvändigt för syretransport, energiproduktion, immunförsvar och kognitiv funktion. Järnbrist kan leda till allvarliga hälsoproblem, inklusive anemi. Det är viktigt att vara medveten om ditt järnintag och konsultera en läkare om du misstänker järnbrist. Genom att förstå järnets betydelse och säkerställa att du får tillräckligt med detta mineral kan du upprätthålla en god hälsa och välbefinnande.

Källor & Referenser

Livsmedelsverket: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/jarn

Naigamwalla DZ, Webb JA, Giger U. Can Vet J. 2012 PMCID: PMC3280776.

Författare & granskare