D-vitamin, Innate Response och MegaFood

Lästid: 2-3 min
D-vitamin, Innate Response och MegaFood

D-vitamin viktigt för mycket

I stort sett alla celler i kroppen har receptorer för D-vitamin. D-vitamin har en viktig roll i celldelningsprocessen och bidrar även till:

  • normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor.
  • normala kalciumnivåer i blodet.
  • att bibehålla normal benstomme.
  • att bibehålla normal muskelfunktion.
  • att bibehålla normala tänder.
  • immunsystemets normala funktion

D-vitaminbrist i Europa

Den 10 februari 2016 publicerade ett stort antal forskare en artikel i American Journal of Clinical Nutrition. Forskarnas sammanfattning lyder: "Förekomsten av D-vitaminbrist bland hela den europeiska befolkningen är uppenbar och oroväckande. Den kräver åtgärder från ett folkhälsoperspektiv. Vilken riktning dessa åtgärder tar beror på EU:s politik men bör syfta till ett D-vitaminintag som skyddar de flesta av EU:s befolkning mot D-vitaminbrist.”

Hur mycket D-vitamin behöver man få i sig?

Hur mycket D-vitamin man behöver få i sig beror på kroppsvikt. Robert P. Heaney är en amerikansk endokrinolog som specialiserat sig på nutrition. Fram till och med 2014 var han professor vid John A. Creighton University. Han är världsberömd för sin forskning inom benbiologi, osteoporos samt D-vitamin- och kalcium-fysiologi. Hans forskning visar att optimalt intag är cirka 70–80 IU Vitamin D3 per kilogram kroppsmassa och dag. Det intaget ger D-vitaminnivåer i kroppen om cirka 40–80 ng/ml (100–200 nmol/l) i blodet vilket är ungefär vad man bör sträva efter. 70–80 IU Vitamin D3 per kilogram kroppsmassa och dag är totalt D-vitaminintag, det vill säga från solljus, kost och kosttillskott. I genomsnitt får en man i sig 204–288 IU/dag och en kvinna får i sig 144 to 276 IU/dag. Resterande mängd D-vitamin måste alltså komma från exponering för solljus eller från kosttillskott.

Vitamin D3 från sol och mat?

I Sverige kan vi endast tillverka D-vitamin från solen i relevanta nivåer under månaderna maj till augusti. Resten av året är vi hänvisade till D-vitaminrika livsmedel och kosttillskott i form av vitamin-D3. Det är svårt att erhålla tillräckliga nivåer via kosten. Exempelvis måste man äta drygt ett kilo kallrökt lax eller drygt fyra och ett halvt kilo ägg utan skal för att få i sig 4000 IE (100 μg) D-vitamin.

Eget testlaboratorium – viktigt när det gäller kosttillskott

Innate Response och MegaFood har eget testlaboratorium, vilket är mycket ovanligt i branschen. Alla produkter testas för renhet, styrka och eventuella oönskade ämnen bland annat. Det är viktigt inte bara för försäkra sig om att tillskottet är rent utan även för att kontrollera dosen. År 2013 genomfördes nämligen en studie som visade att endast 1/3 av alla testade D-vitamintillskott på marknaden verkligen innehöll det som stod på etiketten. 2/3 av alla testade D-vitamintillskott hade variationer mellan 52–135 % av den mängd D-vitamin som stod på etiketten.

Vitamin D3 i Innate Response och MegaFood

Innate Response och MegaFood har D-vitamin med kolekalciferol, det vill säga formen vitamin D3 och inte vitamin D2. Kroppen föredrar vitamin D3 och man bör inte ta tillskott av vitamin D2 som även kallas ergokalciferol.

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Bailey RL, Dodd KW, Goldman JA, Gahche JJ, Dwyer JT, Moshfegh AJ, Sempos CT, Picciano MF. Estimation of total usual calcium and vitamin D intakes in the United States. J Nutr. 2010 Apr;140(4):817-22. doi: 10.3945/jn.109.118539. Epub 2010 Feb 24.

LeBlanc ES, et al. Over-the-counter and compounded vitamin D: is potency what we expect? JAMA Intern Med. 2013 Apr 8;173(7):585-6.