D-vitamin och Innate Response

D-vitamin och Innate Response

D-vitamin och Innate Response

I stort sett alla celler i kroppen har receptorer för D-vitamin. D-vitamin har en viktig roll i celldelningsprocessen och bidrar till:
-immunsystemets normala funktion
- att bibehålla normal muskelfunktion
- att bibehålla normal benstomme och normala tänder
- normalt upptag och utnyttjande av kalcium och fosfor
- normala kalciumnivåer i blodet

D-vitaminbrist i Europa

Den 10 februari 2016 publicerade ett stort antal forskare en artikel i American Journal of Clinical Nutrition. Forskarnas sammanfattning lyder: "Förekomsten av D-vitaminbrist bland hela den europeiska befolkningen är uppenbar och oroväckande. Den kräver åtgärder från ett folkhälsoperspektiv. Vilken riktning dessa åtgärder tar beror på EU:s politik men bör syfta till ett D-vitaminintag som skyddar de flesta av EU:s befolkning mot D-vitaminbrist.”

Hur mycket D-vitamin behöver man få i sig?

Hur mycket D-vitamin man behöver få i sig beror på kroppsvikt. Robert P. Heaney är en amerikansk endokrinolog som specialiserade sig på nutrition. Fram till och med 2014 var han professor vid John A. Creighton University. Han var världsberömd för sin forskning inom benbiologi, osteoporos samt D-vitamin- och kalcium-fysiologi. Hans forskning visar att cirka 70–80 IU Vitamin D3 per kilogram kroppsmassa (observera att intaget är totalt intag, alltså från solljus, kost och kosttillskott) ger D-vitaminnivåer i kroppen om 40 ng/ml i blodet vilket är ungefär vad man bör sträva efter. För att göra det enkelt är 3000–4000 IU per dag en bra nivå som rekommenderas av ledande D-vitaminforskare under vinterhalvåret och under sommarhalvåret om man befinner sig inomhus. 

Vitamin D3 från sol och mat?

I Sverige kan vi endast tillverka D-vitamin från solen i relevanta nivåer under månaderna maj till augusti. Resten av året är vi hänvisade till D-vitaminrika livsmedel och kosttillskott i form av vitamin-D3. Det är svårt att erhålla tillräckliga nivåer via kosten. Exempelvis måste man äta drygt ett kilo kallrökt lax eller drygt fyra och ett halvt kilo ägg utan skal för att få i sig 4000 IE (100 μg) D-vitamin.

Eget testlaboratorium – viktigt när det gäller kosttillskott

Innate Response har eget testlaboratorium, vilket är mycket ovanligt i branschen. Alla produkter testas för renhet, styrka och eventuella oönskade ämnen bland annat. Det är viktigt inte bara för försäkra sig om att tillskottet är rent utan även för att kontrollera dosen: 2013 genomfördes nämligen en undersökning som visade att endast 1/3 av alla testade D-vitamintillskott på marknaden verkligen innehöll det som stod på etiketten. 2/3 av alla testade D-vitamintillskott hade variationer mellan 52–135 % av den mängd D-vitamin som stod på etiketten.
  
*JAMA Intern Med. 2013 Apr 8;173(7):585-6. Over-the-counter and compounded vitamin D: is potency what we expect? LeBlanc ES, et al.