Hudtest med jod

Lästid: 1–2 min
Hudtest med jod

Hudtest med jod

Ibland rekommenderas att man testar sin jodstatus genom att gnugga in en droppe jod på huden. Om man efter 24 timmar har kvar en jodfläck har man inte brist på jod. Denna typ av test anser vi vara ytterst otillförlitligt och det är inget vi rekommenderar. Dels är det svårt att standardisera ett dylikt test: hudtemperatur, fuktighet, mängd, hårdhet på gnuggning m.m. kommer att påverka resultatet. Beroende på vilken luftfuktighet den plats du har kommer fläcken att försvinna olika snabbt.

88 % av allt jod försvinner

År 1932 testade forskare jod och de kom fram till att när jod appliceras på huden kommer 50 % försvinna ut i luften inom 2 timmar och mellan 75–80 % inom 24 timmar. Totalt 88 % försvinner ut i huden inom 3 dagar. Resterande 12 % absorberas i huden och endast 1–4 % av det som appliceras på huden når blodbanan inom några timmar. Resterande mängd når sakta blodbanan.

Iosoljod som är vattenlösligt kommer mycket snabbt att försvinna från huden. Jod kan givetvis appliceras transdermalt genom att gnugga in det i huden men det ger ingen tydlig indikation på huruvida brist föreligger eller inte och all jod du applicerar kommer som sagt inte att tas upp.

Vill du lära dig mer fakta om jod finner du det i guiden här.

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Nyiri,W., Jannitti,M.. About the fate of free iodine upon application to the unbroken animal skin. J Pharmacol Exp Ther 45:85-107, 1932. 

Biskind,M.S. Penetration through tissue of iodine in different solvents. Proc Soc Exp Biol Med 30:35-37, 1932.