JUST NU – 20 % rabatt på produkter för hår, naglar och hud!

Iron Response & Blood Builder med i klinisk studie

Iron Response & Blood Builder med i klinisk studie

Sammanfattning

Brist på järn är mycket vanligt i världen och det drabbar tyvärr premenopausal kvinnor i hög grad. Tursamt nog motverkas järnbrist enkelt med tillskott av järn. Emellertid absorberas syntetiskt isolerat järn inte lika bra men framförallt kan de ge upphov till svåra mag- och tarmbesvär. En klinisk studie visar att järn av whole food återställer järnvärden utan mag- och tarmbesvär.

Klinisk studie visar att whole food-järntillskottet Iron Response återställer järnvärdet inom loppet av åtta veckor utan mag- och tarmbesvär som normalt annars är förknippat med järntillskott.

Järnbrist är mycket vanligt i världen. Patienter med icke-anemisk järnbrist har normala hemoglobinnivåer (Hgb ≥ 12 g/dl) men låga serum-ferritin-nivåer (SF <20 μg/l). Cirka 8–16 % premenopausal kvinnor påverkas av icke-anemisk järnbrist. Premenopaus är en period som i regel börjar vid 40–45 års ålder och varar i cirka 3–5 år. Under premanopaus kommer inte ägglossningarna lika regelbundet som tidigare.

En klinisk studie utfördes för att avgöra om tillskott med lågdosjärn via tillskottet MegaFood Blood Builder (exakt samma tillskott som Innate Response Iron Response och från samma tillverkare) skulle kunna öka järnnivåerna utan att orsaka de vanligt förekommande negativa biverkningarna som normalt ses vid intag av järntillskott. 50 % av alla patienter som behandlas för järnbrist avslutar nämligen sin behandling i förtid på grund av magtarmbesvär som tillskott av syntetiskt isolerat järn ger upphov till. Kosttillskott som innehåller isolerat syntetiskt järn absorberas inte lika bra som kosttillskott som även innehåller järnets naturliga kofaktorer. Ett exempel på en kofaktor för järn är exempelvis askorbinsyra (C-vitamin), som ser till att bibehålla järn i sin bioaktiva reducerad järnform (Fe2+), vilket ökar dess absorption. Innate Response Iron Response innehåller vitamin C, vilket alltså bidrar till att förbättra biotillgängligheten för järn, men även andra faktorer för att optimera blodbilden.

I den kliniska studien som pågick i åtta veckor fick kvinnor i premenopausal ålder med icke-anemisk järnbrist MegaFood Blood Builder/Innate Response Iron Response. Man förde även statistik över förstoppning, illamående, kräkningar och diarré som normalt uppstår vid intag av höga doser av syntetiskt isolerat järn. Efter åtta veckors intag av MegaFood Blood Builder/Innate Response Iron Response ökade hemoglobinnivåerna från 12,8 g/dl till 13,2 g/dl, serum-ferritin-nivåer från 13,9 μg/l till 21,1 μg/l och totala järndepåer från 6,77 mg/kg till 8,57 mg/kg. Trötthetsindex minskade från 2,8 till 1,8 och det fanns inga som helst tecken på negativa biverkningar för mage- och tarm som normalt är förknippat med intag av järntillskott. Studien visar att Iron Response ökar hemoglobin- och järnnivåer trots att dosen är lägre än i flera syntetiska isolerade järntillskott samt att patienten slipper de vanligt förekommande biverkningarna som är förknippat med intag av järn via tillskott.

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Looker AC, Dallman PR, Carroll MD, Gunter EW, Johnson CL. Prevalence of iron deficiency in the united states. JAMA. 1997;277(12):973-976.

Leonard AJ, Chalmers KA, Collins CE, Patterson AJ. Comparison of two doses of elemental iron in the treatment of latent iron deficiency: Efficacy, side effects and blinding capabilities. Nutrients. 2014;6(4):1394-1405. doi: 10.3390/nu6041394 [doi].

Bender A. Nutrient availability, chemical and biological aspects,1989.

Hurrell R, Egli I. Iron bioavailability and dietary reference values. Am J Clin Nutr. 2010;91(5):1461-1467. doi: 10.3945/ajcn.2010.28674F [doi].

Tolkien et al., Ferrous Sulfate Supplementation Causes Significant Gastrointestinal Side-Effects in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2015; 10(2): e0117383.

D'Adamo CR, Novick JS, Feinberg TM, Dawson VJ, Miller LE. A Food-Derived Dietary Supplement Containing a Low Dose of Iron Improved Markers of Iron Status Among Nonanemic Iron-Deficient Women. J Am Coll Nutr. 2018 May-Jun;37(4):342-349