JUST NU – 20 % rabatt på produkter för hår, naglar och hud!

Magnesium viktigt vid träning

Magnesium viktigt vid träning

Magnesium ingår i ett flertal processer som påverkar muskelfunktionen inklusive syreupptagningsförmåga, energiproduktion och elektrolytbalansen. Det finns forskning som visar att även marginell magnesiumbrist försämrar prestanda vid träning samt förstärker de negativa konsekvenserna av ansträngande motion (t.ex. oxidativ stress).

Forskning visar att ansträngande motion ökar magnesiumförluster via urin och svett och att magnesiumbehovet kan öka med 10–20% vid ansträngande motion.

Baserat på kostundersökningar och forskning på människor kan ett magnesiumintag som är mindre än 260 mg/dag för manliga idrottare och 220 mg/dag för kvinnliga idrottare resultera i magnesiumbrist. Nya undersökningar visar dessutom att ett stort antal människor får i sig för lite magnesium. 

Magnesiumtillskott kommer att ha positiva effekter på prestanda vid träning hos individer med magnesiumbrist visar forskning, läs mer om magnesium

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Magnes Res. 2006 Sep;19(3):180-9. Update on the relationship between magnesium and exercise. Nielsen FH1, Lukaski HC.