Metylering, MTHFR och vitaminer: En förenklad översikt

Lästid: 3–4 min
Metylering, MTHFR och vitaminer: En förenklad översikt

Vad är MTHFR?

I vissa personers gener finns det förändringar som gör att ett enzym, MTHFR, inte fungerar som det ska. MTHFR-enzymet är viktigt för en process i kroppen som kallas metylering, vilket hjälper till med att reparera DNA och styra vilka gener som ska användas.

Dessa förändringar i MTHFR-genen kan göra metyleringen mindre effektiv. Det kan i sin tur påverka hur kroppen använder vissa vitaminer, som folsyra som hör till B-vitaminerna.

Vad gör metylering i kroppen?

Metylering är en biokemisk process där en metylgrupp (-CH3) läggs till en molekyl. Denna process spelar en avgörande roll i många viktiga kroppsfunktioner:

 • DNA-metylering: Metylering av DNA är en av de viktigaste mekanismerna för epigenetisk reglering av genuttryck. Genom att lägga till en metylgrupp till DNA kan celler kontrollera vilka gener som är aktiva och vilka som är inaktiva.
 • Avgiftning: Metylering spelar också en central roll i avgiftning av kroppen. Det hjälper till att omvandla gifter och skadliga ämnen till ofarliga ämnen som kan utsöndras ur kroppen.
 • Bilda signalsubstanser: Metylering är en nyckelprocess i syntesen av flera viktiga neurotransmittorer som serotonin och dopamin. Detta innebär att den har en betydande inverkan på vår psykiska hälsa, inklusive humör, sömn och kognitiva funktioner.
 • Reglering av homocystein: Metylering hjälper till att omvandla aminosyran homocystein till metionin. När metyleringsprocessen är nedsatt, kan homocysteinnivåerna bli för höga, vilket har kopplats till en ökad risk för hjärtsjukdomar.
 • Immunfunktion: Metylering spelar en viktig roll i regleringen av immunsystemet och underhåll av immunologisk tolerans.

Det är därför avgörande att ha en effektiv metyleringsprocess för att bibehålla optimal hälsa.

B-vitaminer, folsyra metylering och MTHFR

MTHFR-enzymet hjälper till att omvandla folsyra till dess aktiva form som kallas metylfolat. Om MTHFR-enzymet inte fungerar effektivt på grund av dessa genetiska förändringar, kan det vara svårare för kroppen att omvandla folsyra till metylfolat. Det kan i sin tur påverka metyleringen. Metylfolat är alltså avgörande för metyleringsprocessen som i sin tur

För personer som har dessa MTHFR-förändringar, kan det vara viktigt att överväga deras intag av B-vitaminer, särskilt folsyra. Istället för att konsumera stora mängder folsyra, som kanske inte kan användas effektivt av kroppen, kan det vara mer fördelaktigt att konsumera metylfolat direkt.

Vad bör man göra om man har variationer i MTHFR-genen?

Det finns ett antal strategier som kan vara fördelaktiga för individer med variationer i MTHFR-genen. Här är några tips:

 • Koständringar: Ät en balanserad diet rik på naturligt förekommande folat, som finns i rött kött, ostron, krabba, lever, frukt och mejeriprodukter. Det kan vara lämpligt att undvika tillskott med syntetiskt folsyra och istället använda metylfolat-tillskott som exempelvis Balanced B Complex och Methyl B12, B6 & Folate
 • Leva en hälsosam livsstil: Alkohol och tobak kan förvärra metyleringsproblem, så det kan vara fördelaktigt att undvika dessa. Att få regelbunden motion och tillräckligt med sömn kan också hjälpa till att stödja övergripande hälsa.
 • Överväga tillskott med andra B-vitaminer: B2, B6 och B12 spelar alla en roll i metyleringscykeln och kan vara särskilt viktiga för personer med MTHFR-variationer.
 • Stresshantering: Kronisk stress kan störa metyleringsprocesser och bidra till hälsoproblem. Strategier för stresshantering, som meditation, yoga, djupandning eller terapi, kan vara hjälpsamma.
  Håll koll på homocysteinnivåer: MTHFR-variationer kan leda till höga nivåer av aminosyran homocystein, vilket kan öka risken för hjärtsjukdom.

Källor & Referenser

Frosst P, Blom HJ, Milos R, et al. Nature Genetics. 1995

Schwahn B, Rozen R. The American Journal of Clinical Nutrition. 2001

Scaglione F, Panzavolta G. Xenobiotica. 2014

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Frosst P, Blom HJ, Milos R, et al. A candidate genetic risk factor for vascular disease: a common mutation in methylenetetrahydrofolate reductase. Nature Genetics. 1995;10(1):111-113. doi: 10.1038/ng0595-111.

Schwahn B, Rozen R. Polymorphisms in the methylenetetrahydrofolate reductase gene: clinical consequences. The American Journal of Clinical Nutrition. 2001;73(3): 629-637. doi: 10.1093/ajcn/73.3.629.

Scaglione F, Panzavolta G. Folate, folic acid and 5-methyltetrahydrofolate are not the same thing. Xenobiotica. 2014;44(5):480-488. doi: 10.3109/00498254.2013.879612.