JUST NU – 20 % rabatt på produkter för hår, naglar och hud!

Multivitaminmineral bra vid hård träning

Lästid: 3–4 min
Multivitaminmineral bra vid hård träning

Forskning visar på nyttan med multivitaminmineral vid träning

En nyligen publicerad dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie visar att tillskott av multivitaminmineraltillskott minskar de negativa effekterna vid mycket hård träning. Forskarna lät 240 manliga artillerister genomgå hård militär uthållighetsträning. Under en vecka fick en grupp tillskott av multivitaminmineral medan kontrollgruppen fick placebo. Forskarna tog blod- och urinprover på binjurehormoner, könshormoner och sköldkörtelhormoner. De undersökte även så kallade ytantigener som finns på immunförsvarets T-celler (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4/CD8, CD3-CD56+, CD3-CD19+). Dessutom fick alla deltagare genomföra psykologiska tester.

Förbättrade återhämtningseffekter

Efter den hårda militära uthållighetsträning uppvisade gruppen som fick tillskott av multivitaminmineral signifikant förbättrade återhämtningseffekter gällande hypofys-binjureaxeln, hypofys-könskörtel-axeln, hypofys-sköldkörtelaxeln samt immunförsvarsåterhämtning. Gruppen som fick placebon hade försämrade sköldkörtelfunktion, binjurefunktion, testosteron och immunförsvarsfunktion. Forskarnas slutsats: Högintensiva militära operationer har en betydande inverkan på psykologin, fysiska förmågan och det neuroendokrin-immunsystemet hos unga män. Ett lämpligt tillskott av multivitaminmineral kan underlätta återvinningen av den fysisk förmågan, neuroendokrin-immunsystemetet samt av psykolgisk.

Antioxidanter skyddar mot fria radikaler

Denna forskning ligger i linje med vad Lester Packer, forskare i University of California, Berkeley, USA, har kommit fram till gällande träning. Han har forskat länge på hur antioxidanter minimerar skador från fria radikaler. Han säger i en artikel i Journal of Sports Science att ”Det föreligger en delikat balans mellan fria radikaler och antioxidanter i biologiska system och båda behövs för att konvertera mat till energi. Dock kan träning, precis som sjukdom tippa över balansen mot överdriven produktion av fria radikaler.”

Den finske forskaren Tommi J. Vasankari från Turku Universitet i Finland gav en grupp uthållighetsatleter antigen placebo eller ett tillskott av antioxidanter (E-vitamin, C-vitamin och CoQ10) dagligen under fyra veckor. Gruppen som fick antioxidanter ökade den antioxidativa förmågan i LDL med 30-40 procent, både före och efter träning.

Det kan alltså vara oerhört viktigt att ta en multivitaminmineral om du tränar men ta den några timmar från ditt träningstillfälle.

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Biomed Environ Sci. 2013 Jul;26(7):599-604. Effects of a Multivitamin/multimineral Supplement on Young Males with Physical Overtraining: A Placebo-controlled, Randomized, Double-blinded Cross-over Trial. Li X, Huang WX, Lu JM, Yang G, Ma FL, Lan YT, Meng JH, Dou JT. 

J Sports Sciences, 1997;15:353-63;Packer L, "Oxidants, antioxidant nutrients and the athlete,"  Vasankari TJ, Kujala UM, Vasankari TM, et al., "Increased serum and low-density-lipoprotein antioxidant potential after antioxidant supplementation in endurance athletes," Am J Clin Nutr, 1997;65:1052-6.