Facebook Pixel

Tillskott av magnesium ger förbättrad sömn

Tillskott av magnesium ger förbättrad sömn

Tillskott av magnesium ger förbättrad sömn visar dubbelblind placekontrollerad studie

Magnesium och sömnbesvär

Cirka 50 % äldre vuxna har sömnbesvär vilket är ett allvarligt problem för hälsan. I december förra år 2012 publicerades en studie som visar att tillskott av magnesium verkar förbättra subjektivt upplevda sömnmarkörer som insomningsbesvär estimerade via Insomnia Severity Index, sömneffektivitet, öka antal sömntimmar, förkorta insomningstiden samt förbättra objektiva markörer som renin, melatonin och kortisol. 

Förbättrad sömn med Magnesium?

I studien, ett dubbelblindplacebokontrollerat experiment, fick en grupp 500 mg magnesium per dag i åtta veckor medan kontrollgruppen fick placebo. Man kontrollerade för confounding factors som exempelvis intag av kalcium, kalium, koffein, kolhydratintag och totalt kaloriintag. Forskarna tog blodprover innan och efter experimentet. Det förelåg ingen skillnad i blodproverna innan experimentet påbörjades. Den grupp som fick tillskott av magnesium hade signifikant förbättrad sömn, mer melatonin och mer renin. Observera att melatonin förutom att fungera som ”sömnhormon” även är en kraftfull antioxidant i hjärnan.

Tillskott av Magnesium vid sömnbesvär

Om du lider av insomningsbevär eller sömnbesvär kan det vara värt att pröva tillskott av magnesium.

Författare


Greatlife.se

Greatlife.se startades utifrån ett missnöje med de kosttillskott som fanns på marknaden. Vi saknade produkter som vi själva skulle kunna tänka oss att använda, ge till våra barn eller rekommendera till våra nära och kära.

 

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

J Res Med Sci. 2012 Dec;17(12):1161-9. The effect of magnesium supplementation on primary insomnia in elderly: A double-blind placebo-controlled clinical trial. Abbasi B, Kimiagar M, Sadeghniiat K, Shirazi MM, Hedayati M, Rashidkhani B. Source