Tillskott av magnesium ger förbättrad sömn

Lästid: 3-4 min
Tillskott av magnesium ger förbättrad sömn

Magnesium sömn

Magnesium spelar en viktig roll när det gäller att främja god sömn. Genom att bidra till att nervsystemet fungerar normalt kan rätt mängd magnesium i kroppen alltså underlätta avslappning och sömn. Med tillräckliga nivåer av magnesium i kroppen fungerar nervsystemet som det ska vilket i sin tur gör det lättare för kroppen att slappna av och att somna. Magnesium och sömn är faktiskt nära förknippade. Ett balanserat nervsystem skapar en grundläggande förutsättning för att kroppen ska kunna slappna av och somna naturligt.

Magnesium och sömnbesvär

Cirka 50 % de äldre vuxna har sömnbesvär vilket är ett allvarligt problem för hälsan. Forskning visar att tillskott av magnesium förbättrar insomningsbesvär, sömneffektivitet, ökat antal sömntimmar, förkortar insomningstiden samt förbättrar sömnmarkörer som renin, melatonin och kortisol. 

Förbättrad sömn med magnesium?

I studien som var dubbelblind och placebokontrollerad, det vill säga av högsta kvalitet, fick försöksgruppen 500 mg magnesium per dag i åtta veckor medan kontrollgruppen fick placebo, det vill säga 0 mg magnesium per dag. Forskarna kontrollerade för förväxlingsfaktorer, så kallade confounding factors, som exempelvis intag av kalcium, kalium, koffein, kolhydratintag och totalt kaloriintag. Forskarna tog blodprover innan och efter experimentet. Det förelåg ingen skillnad i blodproverna innan experimentet påbörjades. Den grupp som fick tillskott av magnesium hade signifikant förbättrad sömn, mer melatonin och mer renin. Melatonin är inte bara är ett viktigt hormon som krävs för att kunna sova bra. Melatonin är även en kraftfull antioxidant i hjärnan.

Tillskott av magnesium vid sömnbesvär

Magnesiumtillskott ger bättre sömn visar alltså en dubbelblind och placebokontrollerad studie. Om du lider av insomningsbevär, sömnbesvär eller bara vill sova bättre och mer effektivt kan det följaktligen vara värt att pröva tillskott av magnesium. Vi rekommenderar att man tar magnesium till frukost och inte till kvällen som en del förespråkar. Vill du lära dig mer om magnesium, gå till vår sida med information om magnesium

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

J Res Med Sci. 2012 Dec;17(12):1161-9. The effect of magnesium supplementation on primary insomnia in elderly: A double-blind placebo-controlled clinical trial. Abbasi B, Kimiagar M, Sadeghniiat K, Shirazi MM, Hedayati M, Rashidkhani B. Source