Vitamin D3 måste kompletteras med vitamin K2

Lästid: 1–2 min
Vitamin D3 måste kompletteras med vitamin K2

Vitamin D och K fungerar tillsammans

Vitamin D och K spelar båda en viktig roll i kroppens kalciummetabolism, och de interagerar på viktiga sätt för att upprätthålla benhälsa och hjärt-kärlhälsa. Vitamin D hjälper till att öka kroppens förmåga att absorbera kalcium från kosten. När vi äter mat som innehåller kalcium eller tar kalciumtillskott, hjälper vitamin D till att ta upo kalciumet från tarmarna till blodet. Vitamin K spelar en nyckelroll i processen att använda kalcium som tagits upp i blodet på ett effektivt sätt.

Vitamin K hjälper till att aktivera proteiner som ansvarar för att reglera var kalcium lagras i kroppen. Ett av dessa proteiner är osteocalcin, vilket bidrar till att binda kalcium till benmatrix och därmed stärka benvävnaden. Ett annat protein som aktiveras av vitamin K är Matrix Gla-protein (MGP), som hjälper till att förhindra kalciuminlagring i blodkärlen, en process som kan leda till kärlförkalkning, vilket är en riskfaktor för hjärtsjukdomar.

Medan vitamin D hjälper till att öka kalciumabsorptionen, spelar vitamin K alltså en central roll för att se till att detta kalcium används korrekt - att det hamnar i benen, där det behövs, snarare än att det lagras i blodkärlen, där det kan vara skadligt. En obalans mellan dessa två vitaminer kan potentiellt leda till benhälsoproblem och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

D-vitaminförgiftning utan K-vitamin

Dr. Mercola har intervjuat Dr. Kate Rheaume-Bleue om vitamin D3 och vitamin K2. Hon säger:

”Det är otroligt många människor som tar megadoser av D-vitamin. Dessa megadoser kan orsaka skada om man saknar vitamin K2 vilket behövs för att kalcium ska slussas dit det ska. Vi ser inte ofta D-vitaminförgiftning men när vi gör det är symptomen kalciuminlagring i mjuka vävnader. I verkligheten är det en brist på vitamin K2 som orsakar detta.”

Detta gäller alltså höga doser av D-vitamin och det är en anledning till att vi alltid rekommenderar en multivitaminmineral som bas oavsett vad man tar för övriga tillskott. Flera av våra multivitaminmineraler innehåller K-vitamin och våra D-vitaminer med 5000 IU innehåller både vitamin K1 och vitamin K2. 

Författare & granskare