Biverkningar av magnesium

Lästid: 1–2 min
Biverkningar av magnesium

De vanligaste biverkningarna av magnesium

Läs om de vanligaste biverkningarna som kan uppstå om man tar för mycket magnesium. Hur kroppen reagerar på för mycket magnesium.

Magproblem och diarré

Magnesium kan påverka mag-tarmkanalen och vissa former av magnesium är mer benägna att orsaka problem. Vanliga symtom inkluderar lös mage. Magnesiumoxid, är mer benäget att ha laxerande effekt, medan andra former, som magnesiumglycinat, normalt inte har dessa effekter. Vi använder inte magnesiumoxid i våra magnesiumprodukter för att biotillgängligheten är så låg och för att den formen kan orsaka kraftigt lös mage.  

Interaktion med mediciner

Magnesium kan interagera med vissa läkemedel och påverka deras effektivitet. Magnesium ska inte tas vid samma tillfälle som exempelvis antibiotika. Det gäller även kalciumhämmande mediciner som inte kas tas vid samma tillfälle som tillskott av magnesium. Vänta minst 2–3 timmar mellan intagen. 

Symtom kopplat till överdosering

Vid en eventuell överdosering av magnesium kan följande tecken uppträda: muskelsvaghet, oregelbundna hjärtslag, lågt blodtryck, och andningssvårigheter. 

Hur undviker man biverkningar av magnesium?

Läs våra råd om hur man kan minska risken för biverkningar när man tar magnesiumtillskott.

Rätt typ av magnesiumtillskott

Det finns olika former av magnesiumtillskott, och vissa är mindre benägna att orsaka biverkningar. Magnesiumcitrat, magnesiummalat, magnesiumtaurat, magnesiumbisglycinat orsakar normalt inga biverkningar i form av lös mage om man tar rekommenderad dagsdos. Magnesiumoxid orsakar i stort sett alltid biverkningar och det är ingen form vi rekommenderar. Det är bäst att välja former som är mer biotillgängliga och har färre gastrointestinala effekter. Det är viktigt att alltid köpa kosttillskott av högsta kvalitet. Detta gäller inte bara magnesium utan alla typer av kosttillskott. 

Dosering och tid för intag

För att minimera risken för biverkningar är det viktigt att följa riktlinjer för dosering. Börja med en låg dos och öka gradvis vid behov. Det är också bra att ta magnesiumtillskott med mat för att minska risken för magbesvär. Undvik att ta stora doser på en gång, och sprid istället ut intaget över dagen. Ta inte magensium vid samma tillfälle på dagen som du tar mediciner för vilka magnesium interagerar.  

Riskgrupper

Vissa befolkningsgrupper, såsom äldre, barn, och gravida bör vara extra noggranna med att alltid följa rekommenderad dos. Äldre personer kan ha nedsatt njurfunktion och bör därför vara extra noga med doseringen. 

Vanliga frågor om magnesium och dess biverkningar

Kan magnesium orsaka allergiska reaktioner?

Allergiska reaktioner mot magnesium är sällsynta, men de kan förekomma. Symtom kan inkludera utslag och klåda. Om man upplever dessa symtom bör man omedelbart sluta ta tillskottet och kontakta en läkare.

Hur snabbt kan biverkningar uppstå efter intag?

Biverkningar kan uppstå inom några timmar efter intag, särskilt gastrointestinala symtom som diarré. Om man upplever obehag, bör man justera dosen eller byta till en annan form av magnesium. Vi säljer som sagt inte magnesiumoxid som är den form av magnesium som orsakar lös mage. 

Är det säkert att ta magnesiumtillskott dagligen?

För de allra flesta är det helt säkert att ta magnesiumtillskott dagligen inom rekommenderade doser. Vill du lära dig mer om magnesium kan du läsa vidare här.

Författare & granskare