Hur torkas whole food och superfoods?

Hur torkas whole food och superfoods?

När man tillverkar whole food-kosttillskott eller superfood-pulver måste råvaran givetvis vara av högsta kvalitet men om torkmetoden inte håller måttet kan man verkligen förstöra ett whole food-kosttillskott eller superfood-pulver oavsett hur bra råvaran var från början.

Torkning av superfoods eller whole food

Det finns tre torkmetoder som används professionellt av alla tillverkare i världen. Innate Response och MegaFood är dock ensamma om att använda en fjärde metod, den så kallade Refractance Window Drying-metoden. Låt oss först titta på de andra tre torkmetoderna som alltså används av alla företag i världen som tillverkare whole food-kosttillskott eller superfoods.

Drum-drying – inte bra metod

Drum drying innebär att man pressar en grönsaks-, bär-, ört- eller fruktpuré mellan två upphettade valsar som roterar inåt. De båda valsarna håller en temperatur som är cirka +150 grader Celsius. Purén exponeras för extrem hetta där färg, fytonäringsämnen och mikronäringsämnen degraderas. Som mikroskop-bilden visar är strukturen för en puré som torkats med Drum drying oregelbunden och skadad.

Spray-drying – inte bra metod

Spray drying innebär att grönsaks-, bär-, ört- eller fruktpurén sprayas ut i en kammare med varma gaser som förångar den flytande delen av purén medan droppar av fast torkat material samlas upp i en behållare. Det är extrem värme i kammaren, mellan +150–160 grader Celsius. Det är samma sak med den här metoden, färg, fytonäringsämnen och mikronäringsämnen degraderas. Som mikroskop-bilden visar är strukturen för en puré som torkats med Spray drying mycket porös och har sfäriska mikrostrukturer vilket gör att råvaran får minskad livslängd och lätt oxideras.

Freeze-drying – något bättre metod

Freeze drying eller frystorkning innebär att man snabbt fryser ner purén till cirka -50–80 grader Celsius. Sedan appliceras ett vakuum som gör att vattnet försvinner via sublimering, det vill säga vattnet går från fast till direkt till gasform utan att passera flytande form. Metoden tar lång tid, upp till 32 timmar, vilket innebär att mikronäringsämnen lättare går förlorade under torktiden. Det är inte heller helt ovanligt att man appliceras kemikalier innan man fryser ner råvaran men det behöver inte vara så. Som mikroskop-bilden visar är strukturen för en puré som torkats med frystorkning extremt porös och går lätt sönder vilket gör att den är känslig och lättare förlorar näringsämnen.

Refractance Window Drying – Bästa metoden

Innate Response och MegaFood använder ingen av de tre metoderna nämna ovan. De använder istället Refractance Window Drying. Metoden är den mest skonsamma metod som finns idag på marknaden och råvaran blir aldrig upphettad över 42 grader. Råvaran exponeras för mycket låga temperaturer och under mycket kort tid.  Refractance Window Drying görs inte under abnormt tryck som andra metoder kan använda och man behöver inte använda kemikalier. Råvaran placeras på en mikrofilm som sedan torkas med vattenånga som sedan leds bort och Refractance Window Drying reglerar fuktigheten i råvaran så att processen stänger av sig själv när exakt rätt fuktighet har uppnåtts. Fuktigheten ska vara mycket låg men man ska samtidigt inte ha skadat känsliga mikronäringsämnen med för hårda torkmetoder för att få bort fukten. Om man tittar på en puré som torkats med Refractance Window Drying i mikroskop ser man att strukturen är enhetlig och icke-porös som bilden visar. Det gör att hållbarheten är betydligt längre och risken för oxidation och bildning av fria radikaler minskar avsevärt jämfört med alla andra metoder. Slutprodukten håller alltså längre, motstår oxidering och degradering och framförallt bevaras färg, fytonäringsämnen och mikronäringsämnen. De prover som gjorts på metoden visar att kvarhållandet av vitaminer, mineraler, enzymer och fytokemikalier är betydligt högre när man använder Refractance Window Drying jämfört med andra torkmetoder. Till dags dato är Refractance Window Drying den absolut mest skonsamma torkmetoden i världen.

Varför använder inte alla Refractance Window Drying?

Som vanligt är det pengarna som styr. Övriga torkmaskiner kostar mellan cirka 40 000–250 000 dollar vilket är mycket pengar. En begagnad Refractance Window Dryer i USA från år 2006 som dessutom har gamla patent kostar 750 000 dollar. Innate Response och MegaFood har fyra stycken nya Refractance Window Dryers. Det är mycket få företag i världen som lägger över en miljon dollar på bara en torkmaskin, än mindre mer än fyra miljoner dollar.

Det sorgliga är att oavsett vilken metod man använder får man fortfarande skriva whole food eller superpulver på etiketten. De som använder frystorkning får dessutom skriva Raw food på etiketten men äkta Whole food och Raw food av högsta kvalitet görs faktiskt endast i en Refractance Window dryer och Innate Response och MegaFood är som sagt ensamma  i världen om att använda den metoden för sina whole food-kosttillskott.

Torkmetoden är tyvärr något som många säljer hälsokost helt biser ifrån men det är minst lika viktigt som råvara och övriga delar av produktionsprocessen. En perfekt odlad ekologisk råvara kan förstöras i stor utsträckning på grund av torkmetoden och hur den torkas står i stort sett aldrig på etiketten.