Probiotika - Bluff eller bra?

Lästid: 1–2 min
Probiotika - Bluff eller bra?

Först och främst - Vad är probiotika?

Probiotika är levande mikroorganismer som, när de intas i rätt mängder, kan leda till märkbara hälsoeffekter. De mest kända typerna av probiotika är bakterier från släktena Lactobacillus och Bifidobacterium. Probiotika skiljer sig från prebiotika, som är ämnen, ofta fibrer, som fungerar som mat för de hälsosamma bakterierna och hjälper dem att växa och överleva i tarmen.

Är probiotika en bluff?

Det finns en del debatt kring probiotikas effektivitet. Många studier visar på tydliga hälsofördelar, men det finns studier som inte gör det. Detta kan bero på skillnader i studiernas design, deltagarnas hälsostatus, och vilka typer av probiotika som används. Det finns en överväldigande vetenskaplig bevisning för att probiotika faktiskt är effektivt för de allra flesta men det är mycket viktigt att ta högkvalitetsprobiotika. Billiga probiotika av låg kvalitet kommer mycket osannolikt att ha några positiva effekter på hälsan. 

Kritiken mot probiotika

Vissa forskare påpekar att resultaten från studier är blandade och att fler högkvalitativa, randomiserade kontrollerade studier behövs. Det är viktigt med en öppen vetenskaplig dialog och fortsatt forskning för att klargöra probiotikas fulla potential och begränsningar. De allra flesta studierna talar dock för användning av probiotika som en viktigt produkt för att förbättra den viktiga tarmfloran. 

Probiotikas dokumenterade effekter

Effekten på tarmhälsan

Flera studier och expertutlåtanden visar att probiotika kan ha positiva effekter på tarmhälsan. Probiotika fungerar genom att konkurrera med patogener om näringsämnen och receptorbindningsställen, förbättra tarmbarriärfunktioner, och reglera immunförsvaret genom att öka produktionen av antiinflammatoriska cytokiner och producera signalsubstanser via tarm-hjärn-axeln​ (Frontiers)​​ (SpringerOpen)​. Probiotika kan också producera antimikrobiella ämnen som kortkedjiga fettsyror och väteperoxid, vilket minskar mängden patogena bakterier i tarmen​ (SpringerOpen)​. 

Probiotika vid IBS

Probiotika har visat sig kunna lindra symtom vid Irritabel tarm-syndrom (IBS), såsom uppblåsthet, gaser och oregelbunden tarmfunktion. Enligt en systematisk översikt har specifika stammar som Bifidobacterium infantis visat sig vara effektiva vid behandling av IBS-symtom​ (WGO)​. Flera andra studier har också funnit att probiotika kan vara användbara vid behandling av IBS, även om resultaten kan variera individuellt och ytterligare forskning behövs för att fastställa de mest effektiva stammarna och doserna​ (SpringerOpen)​.

Probiotika efter antibiotika

Efter en antibiotikabehandling kan probiotika hjälpa till att återställa balansen i tarmfloran. Antibiotika dödar både skadliga och nyttiga bakterier, vilket kan leda till dysbios och gastrointestinala problem. Probiotika kan hjälpa till att återinföra nyttiga bakterier och återställa tarmens mikrobiella balans​ (SpringerOpen)​. 

Reglering och säkerhet – Livsmedelsverkets syn på probiotika

Livsmedelsverket skriver att "Probiotika beskrivs vanligtvis som levande mikroorganismer som, när de äts eller dricks i tillräckliga mängder, kan vara bra för hälsan." Kosttillskott är livsmedel och regleras därför enligt livsmedelslagstiftningen. Det gäller även probiotika. 

Naturliga källor till probiotika

Att inkludera mat rik på probiotika i sin diet är ett utmärkt sätt att stödja tarmhälsan. Naturliga källor till probiotika inkluderar yoghurt, kefir, surkål, kimchi och andra fermenterade livsmedel. Dessa kan vara ett värdefullt komplement till en balanserad kost. 

Behöver alla probiotika för god hälsa?

Alla behöver inte probiotikatillskott för att upprätthålla god hälsa, men många kan ha nytta av att inkludera probiotika. Människor med specifika hälsoproblem, som IBS eller personer som ätit antibiotika kan dra fördel av att ta probiotika. 

De mest populära probiotikatillskotten 2024

Det finns många olika probiotikatillskott på marknaden, och de mest populära 2024 inkluderar produkter som erbjuder en mängd olika stammar av goda bakterier. Valet av tillskott bör baseras på individuella behov och hälsoförhållanden. Att läsa recensioner och rådfråga hälsoexperter kan hjälpa dig att hitta det bästa tillskottet för dig.

Flora Plus+ är vår mest populära premium-probiotika

Flora Basic är vår bästa basprobiotika och probiotika för barn.

Baby & Me 2 Prenatal Probiotic + Prebiotic är vår mest populära probiotika för gravida och ammande. 

Bacillus Coagulans är vår bästa sporbildande probiotika. 

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Khatoon J, Rai RP, Prasad KN. Probiotics: Bull Natl Res Cent. 2023;47(1):44. doi:10.1186/s42269-023-00849-7.

Mahalak K, Dash A, Padhy SK, Das P, Rao P. An overview. World Gastroenterology Organization Global Guidelines. 2023. 

McFarland LV, Evans CT, Goldstein EJ. A systematic review and meta-analysis. Front Med (Lausanne). 2021;8:747. doi:10.3389/fmed.2021.747.

Gou Z, Jiang S, Lin X, Zhao Z, Li H, Li X, et al. J Immunol Res. 2022;2022:832. doi:10.1155/2022/832.

Zhang Y, Li X, Zou D, Liu W. A meta-analysis. PLoS One. 2022;17(4)
. doi:10.1371/journal.pone.026.