Facebook Pixel

Quercetin skyddar mot vanligt bakteriegift

Lipopolysackarider (LPS) är fettmolekyler som finns på de yttre cellmembranen på gram-negativa bakterier. Exempel på gram-negativa bakterier är E.Coli, Salmonella, Moraxella, Legionella, Pneumoniae och Helicobacter Pyroli för att nämna några få. LPS fungerar som endotoxiner och kan ge upphov till både starka och svåra immunförsvarsreaktioner. LPS är inte bara sammankopplat med överdriven koagulering, stroke, feber eller septisk chock utan även förmodligen involverat i:

  • Inflammatoriska tarmsjukdomar och IBS
  • Läckande tarm
  • Matsmältningsbesvär
  • Reduktion av viktiga mikrovilli

En helt ny djurstudie, vars etik dock kan ifrågasättas, visar att tillskott av quercetin skyddar mot LPS. Kaniner som injicerats med LPS från bakterier fick ökade inflammationer och skador på lever och njurar. Den grupp av kaniner som fick tillskott av quercetin hade signifikanta reduceringar av inflammation och LPS-driven blodkoagulering jämfört med kontrollgruppen.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag. Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser