JUST NU – 20 % rabatt på produkter för hår, naglar och hud!

CoQ10 förbättrar spermiekvalitet

Lästid: 1-2 min
CoQ10 förbättrar spermiekvalitet

Ny studie visar att CoQ10 kan förbättra fertiliteten hos män som lider av lågt antal spermier, spermier med låg rörelseförmåga samt abnormal spermieform. Efter endast tre månaders förbrukning av CoQ10-kostillskott av hade den grupp som fått CoQ10 hade signifikant bättre spermiestatus i jämförelse med placebogruppen. Forskarna fann dessutom en signifikant positiv korrelation mellan CoQ10-koncentration och normal spermiemorofologi samt SOD-aktivitet (Super Oxid Dismutas – kroppens egna superantioxidant). Forskarna genomförde ett randomiserad placebo-kontrollerad dubbelblindstudie med infertila män. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Andrologia i jan år 2013.

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Andrologia. 2013 Jan 7. Effect of Coenzyme Q10 supplementation on antioxidant enzymes activity and oxidative stress of seminal plasma: a double-blind randomised clinical trial. Nadjarzadeh A, Shidfar F, Amirjannati N, Vafa MR, Motevalian SA, Gohari MR, Nazeri Kakhki SA, Akhondi MM, Sadeghi MR. Department of Nutrition, Faculty of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23289958