Facebook Pixel

Glutamin – tarmens bästa vän

Glutamin - tarmens bästa vän

Glutamin är en av de 20 aminosyror som normalt finns i protein i livsmedel. Djurstudier och studier in vitrohar visat att glutamin är en viktig aminosyra för muskelproteinsyntes.[8][9] Dessutom har cellstudier visat att glutamin reducerar oxidationen av leucin och därmed ökar leucins effekt i muskelceller. [10]

Om du är frisk kommer glutamin troligtvis inte vara det tillskott som ökar din muskelmassa men glutamin är däremot effektivt när det gäller tarmslemhinnans hälsa eftersom den föredrar glutamin framför glukos som energigivande näringsämne. Glutamin är dessutom den mest förekommande aminosyran i vävnader i kroppen (framförallt muskelvävnad) och blodet. Glutamin fungerar som en prekursor för en av kroppens viktigaste antioxidanter: glutation.

Glutamin reglerar syra/bas-balansen i kroppen samt behövs för nybildning av glukos.[1] Glutamin reducerar även risken för ischemi (syrebrist i vävnad på grund av otillräcklig blodförsörjning) troligtvis genom dess förmåga att skapa glutation.[2][3][4] Glutamin har även visat sig vara kärlskyddande.[5] Glutamin minskar höga glukostoppar i samband med kolhydratintag.[6] Glutamin är vidare det huvudsakliga energisubstratet för immunförsvarsceller (leukocyter).[7]

Även om glutamin inte är effektivt vid kort intensiv styrketräning för muskeluppbyggnad kommer glutaminnivåer vid längre aerobiska träningspass att reduceras i blodet. Tillskott av glutamin kan då öka glutaminnivåer och därmed eventuellt reducera de skador som uppstår på immunceller sammankopplat med långvarig kardiovaskulär träning. [11] En liten studie visar dock att glutamin förhindrar muskelnedbrytning.[12]

Glutamin förhindrar läckande tarm (leaky gut) genom att reglera proteiner i så kallade tight junctions (täta fogar, även kallat zonula occludens). [13] Om dessa celler töms på glutamin ökar tarmgenomsläppligheten snabbt.[14][15]

Dr. Nicholas Perricone i USA säger: Sammanfattningsvis kan glutamin användas närhelst det finns några magbesvär, så enkla som överkonsumtion av alkohol (alkoholinducerad gastrit) till magsår, virusrelaterad diarré eller till och mer allvarliga problem som inflammatoriska tarmsjukdomar. [16]

Glutamin är tillsammans med aminosyran arginin, vitamin A, B, C, D, zink och järn essentiella för att tillverkningen av kollagen. Även kurkumin i gurkmeja bidrar till kollagenbildning.[17]

Under vissa omständigheter där kroppen utsätts för mer stress än vad som anses normalt sker en ogynnsam nedbrytning, exempelvis vid diet, dålig kosthållning eller sjukdom. Vid studier av blodanalyser har man sett att aminosyror börjar brytas ned under dessa tillstånd därför att centrala och vitala organ behöver dem mer för att bibehålla kroppens allmänhälsa. Kroppens första reaktion är alltså att ”kannibalisera” näring från den hårt tränande atletens muskulatur då de centrala organen prioriteras före den för kroppen onödiga muskelmassan. Den första aminosyran som bryts ner är just glutamin och därefter frigörs stora mängder grenade aminosyror. Kortfattat kan man säga att de aminosyror som förekommer rikligast i muskulaturen är också de som bryts ned först varför de också är mycket viktiga att tillföra kroppen för att få ut maximal effekt av träningen. Glutamin är även en perfekt byggsten för glutation som är en av kroppens kraftfullaste antioxidant. Ju mer glutation som finns i cellerna, desto bättre skyddas kroppen mot fria radikaler.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag
Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift (Funktionsmedicinsk Tidskrift)


Referenser

[1] J Nutr. 2008 Oct;138(10):2045S-2049S. Dosing and efficacy of glutamine supplementation in human exercise and sport training. Gleeson M.

[2] JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2003 Mar-Apr;27(2):116-22. Glutamine preserves cardiomyocyte viability and enhances recovery of contractile function after ischemia-reperfusion injury.

[3] Life Sci. 2007 Apr 24;80(20):1846-50. Epub 2007 Feb 22. Association between glutamine extraction and release of citrulline and glycine by the human small intestine. Fujita T, Yanaga K.

[4] Acta Physiol Scand. 2001 May;172(1):1-10. Glutathione deficiency intensifies ischaemia-reperfusion induced cardiac dysfunction and oxidative stress. Leichtweis S, Ji LL.

[5] Nutrition. 2002 Feb;18(2):123-6. Is glutamine beneficial in ischemic heart disease? Khogali SE, Pringle SD, Weryk BV, Rennie MJ.

[6] Nutrition. 2011 Sep;27(9):938-42. doi: 10.1016/j.nut.2010.08.025. Epub 2010 Dec 3. A randomized cross-over study of the metabolic and hormonal responses following two preoperative conditioning drinks.

[7] Biochem J. 1983 Jun 15;212(3):835-42. Glutamine metabolism in lymphocytes of the rat. Ardawi MS, Newsholme EA.

[8] FEBS Lett. 1988 Sep 12;237(1-2):133-6. Inhibition of protein breakdown by glutamine in perfused rat skeletal muscle. MacLennan PA, Smith K, Weryk B, Watt PW, Rennie MJ.

[9] FEBS Lett. 1987 May 4;215(1):187-91. A positive relationship between protein synthetic rate and intracellular glutamine concentration in perfused rat skeletal muscle. MacLennan PA, Brown RA, Rennie MJ.

[10] American Journal of Physiology - Endocrinology and MetabolismPublished 1 October 1996Vol. 271no. E748-E754. Effect of glutamine on leucine metabolism in humans R. G. Hankard , M. W. Haymond , D. Darmaun

[11] Eur J Appl Physiol. 2008 Jun;103(3):289-94. doi: 10.1007/s00421-008-0702-1. Epub 2008 Mar 5. Effects of exercise on leukocyte death: prevention by hydrolyzed whey protein enriched with glutamine dipeptide. Cury-Boaventura MF, Levada-Pires AC, Folador A, Gorjão R, Alba-Loureiro TC, Hirabara SM, Peres FP, Silva PR, Curi R, Pithon-Curi TC.

[12] Am J Physiol Endocrinol Metab. 2000 May;278(5):E817-24. Effect of enteral glutamine on leucine, phenylalanine and glutamine metabolism in hypercortisolemic subjects.

[13] Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2004 Sep;287(3):G726-33. Epub 2004 May 6. Glutamine regulates Caco-2 cell tight junction proteins. Li N, Lewis P, Samuelson D, Liboni K, Neu J.

[14] Pediatr Res. 2002 Sep;52(3):430-6. Glutamine supplementation and deprivation: effect on artificially reared rat small intestinal morphology. Potsic B, Holliday N, Lewis P, Samuelson D, DeMarco V, Neu J.

[15] J. Nutr. July 1, 2003 vol. 133 no. 7 2176-2179 . Glutamine and Barrier Function in Cultured Caco-2 Epithelial Cell Monolayers Vincent G. DeMarco, Nan Li, Justin Thomas, Christopher M. West, and Josef Neu

[16] Internet http://www.dailyperricone.com/2009/01/targeted-foods-and-supplements-for-healthy-slimming/

[17] Barchitta M, Maugeri A, Favara G, Magnano San Lio R, Evola G, Agodi A, Basile G. Nutrition and Wound Healing: An Overview Focusing on the Beneficial Effects of Curcumin. Int J Mol Sci. 2019 Mar 5;20(5).