Hur fungerar adaptogener i Adrenal Strength & Adrenal Response?

Lästid: 3–4 min
Hur fungerar adaptogener i Adrenal Strength & Adrenal Response?

Långvarig stress, kortisol och “trötta binjurar”

Långvarig kronisk stress är oerhört dåligt för hälsan. Vid stress genomgår man flera faser: Akut fas då binjurar producerar mycket kortisol vilket kan riskera att bli, om stressen kvarstår, en kroniskt hög produktion av kortisol. Vid långvarig kronisk stress riskerar binjurarna däremot att producera för lite kortisol, vilket i vardagsspråk ofta kallas ”utmattade binjurar” eller ”trötta binjurar”. Det finns dessutom en sjukdom, Addisons sjukdom, som innebär att binjurarna inte klarar av att bilda tillräckliga mängder kortisol och aldosteron. Emellertid kan personer med ”trötta binjurar” svara dramatiskt på låga doser av rena adrenalinhormoner vilket inte alltid är önskvärt. 

Adaptogener och stress

Adaptogener är aktiva ämnen som kan öka en organisms motståndskraft mot påfrestningar som påverkar organismens homeostas bland annat. En adaptogen är alltså en biologisk substans som bidrar positivt till en individs hantering av olika negativa stressorer. Fördelen med adaptogener är att de kan både öka och sänka kortisol. Vid akut stress kan exempelvis Ashwaganda men även Rosenrot, två viktiga adaptogener, sänka både blodsockret och kortisol.  

Vid långvarig stress kommer så kallade beta-lipoproteiner att produceras vilket minskar energitillgång till cellerna genom att blockera enzymet hexokinas bland annat. Det är en anledning till att långvarig stress kan leda till abnorm trötthet som inte går att sova bort. Adaptogener minskar bland annat ackumuleringen av beta-lipoproteiner och förhindrar blockeringen av hexokinas så att cellerna får adekvat energi vilket krävs för att de ska fungera optimalt.

Adaptogener, stress och blodsocker

Adaptogener fungerar alltså även på cellnivå snarare än att de endast påverkar kortisolsvaret direkt. En person som utsätts för en stressor kommer fortfarande att få ett binjuresvar men effekten på kroppens celler blir inte lika ”negativ” med hjälp av adaptogener. 

Stress kan tyvärr ha negativ effekt på blodsockret men adaptogener kommer även att ge ett förbättrat blodglukossvar som kommer av stress (adrenalin och kortisol). Adaptogener förbättrar även kardiovaskulär hälsa genom att motverka katekolaminer som kommer av långvariga perioder av stress. Adaptogener kommer även att bidra till proteinsyntes och signifikant reducera återhämtningstiden av träning. Adaptogener är alltså även ett bra medel för dem som tränar på amatörnivå och som vill ha förbättrad sin återhämtning.  

En av de viktigaste funktionerna för adaptogener är nog att de påverkar ACTH (Adrenokortikotropt hormon) positivt. Låg kortisol beror bland annat troligtvis på för liten insöndring av ACTH.

Adaptogener leder inte till trötthet 

Örterna i Adrenal Strength och Adrenal Response kommer inte göra en person med utmattade binjurar tröttare, tvärtom kommer denne att kunna hantera all form av stress bättre. Det bästa är dock givetvis alltid att finna vad det är som stressar och först titta på kost, fysisk aktivitet, sömn, relationer, arbetssituation, gifter, eventuella allergier och så vidare.

Läs gärna vår artikel om skillnaden mellan Adrenal Strength och Adrenal Response.

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

Chandrasekhar K, Kapoor J, Anishetty S. A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. Indian J Psychol Med. 2012 Jul;34(3):255-62.  

Dey A, Chatterjee SS2, Kumar V. Triethylene glycol-like effects of Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) root extract devoid of withanolides in stressed mice. Ayu. 2018 Oct-Dec;39(4):230-238. 

Abu Bakar MH, Azmi MN, Shariff KA, Tan JS. Withaferin A Protects Against High-Fat Diet-Induced Obesity Via Attenuation of Oxidative Stress, Inflammation, and Insulin Resistance. Appl Biochem Biotechnol. 2019 May;188(1):241-259. 

Salve J, Pate S, Debnath K, Langade D. Adaptogenic and Anxiolytic Effects of Ashwagandha Root Extract in Healthy Adults: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Clinical Study. Cureus. 2019 Dec 25;11(12):e6466.

Bhattacharya A, Muruganandam AV, Kumar V, Bhattacharya SK. Effect of poly herbal formulation, EuMil, on neurochemical perturbations induced by chronic stress. Indian J Exp Biol. 2002 Oct;40(10):1161-3.

Mirjalili MH, Moyano E, Bonfill M, Cusido RM, Palazón J. Steroidal lactones from Withania somnifera, an ancient plant for novel medicine. Molecules. 2009 Jul 3;14(7):2373-93. 

Gorelick J, Rosenberg R, Smotrich A, Hanuš L, Bernstein N. Hypoglycemic activity of withanolides and elicitated Withania somnifera. Phytochemistry. 2015 Aug;116:283-289. 

Andallu B, Radhika B. Hypoglycemic, diuretic and hypocholesterolemic effect of winter cherry (Withania somnifera, Dunal) root. Indian J Exp Biol. 2000 Jun;38(6):607-9.

Candelario M, Cuellar E, Reyes-Ruiz JM, Darabedian N, Feimeng Z, Miledi R et al. Direct evidence for GABAergic activity of Withania somnifera on mammalian ionotropic GABAA and GABAρ receptors. J Ethnopharmacol. 2015 Aug 2;171:264-72. 

Cooley K, Szczurko O, Perri D, Mills EJ, Bernhardt B, Zhou Q, Seely D. Naturopathic care for anxiety: a randomized controlled trial ISRCTN78958974. PLoS One. 2009 Aug 31;4(8):e6628.

Andrade C, Aswath A, Chaturvedi SK, Srinivasa M, Raguram R. A double-blind, placebo-controlled evaluation of the anxiolytic efficacy ff an ethanolic extract of withania somnifera. Indian J Psychiatry. 2000 Jul;42(3):295-301. 

Samadi Noshahr Z, Shahraki MR2, Ahmadvand H, Nourabadi D, Nakhaei A. Protective effects of Withania somnifera root on inflammatory markers and insulin resistance in fructose-fed rats. Rep Biochem Mol Biol. 2015 Apr;3(2):62-7.

Li W1, Zhang X, Chen R, Li Y, Miao J, Liu G, Lan Y, Chen Y2, Cao Y3. HPLC fingerprint analysis of Phyllanthus emblica ethanol extract and their antioxidant and anti-inflammatory properties. J Ethnopharmacol. 2020 May 23;254:112740. doi: 10.1016/j.jep.2020.112740. Epub 2020 Mar 6.

Molokovskiĭ DS, Davydov VV, Tiulenev VV. The action of adaptogenic plant preparations in experimental alloxan diabetes. Probl Endokrinol (Mosk). 1989 Nov-Dec;35(6):82-7.