Hur fungerar adaptogenerna som finns i Adrenal Response?

Ashwaganda

Långvarig kronisk stress är oerhört dåligt för hälsan. Vid stress genomgår man flera faser: Akut fas då binjurar producerar mycket kortisol vilket kan riskera att bli, om stressen kvarstår, en kroniskt hög produktion av kortisol. Vid långvarig kronisk stress riskerar binjurarna däremot att producera för lite kortisol, vilket i vardagsspråk ofta kallas ”utmattade binjurar” eller ”trötta binjurar”. Det finns dessutom en sjukdom, Addisons sjukdom, som innebär att binjurarna inte klarar av att bilda tillräckliga mängder kortisol och aldosteron.

Emellertid kan personer med ”trötta binjurar” svara dramatiskt på låga doser av rena adrenalinhormoner vilket inte alltid är önskvärt. Adaptogener är aktiva ämnen som kan öka en organisms motståndskraft mot påfrestningar som påverkar organismens homeostas bland annat, det vill säga en adaptogen är en biologisk substans som bidrar positivt till en individs hantering av olika negativa stressorer.

Fördelen med adaptogener är att de kan både öka och sänka kortisol. Vid akut stress kan ex Ashwaganda men även Rosenrot sänka både blodsocker och kortisol. Vid långvarig stress kommer betalipoproteiner att produceras vilket minskar energitillgång till cellerna genom att blockera enzymet hexokinas bland annat. Det är en anledning till att långvarig stress kan leda till abnorm trötthet som inte går att sova bort. Adaptogener minskar ackumuleringen av betalipoproteiner och förhindrar blockeringen av hexokinas så att cellerna får adekvat energi vilket krävs för att de ska fungera optimalt.

Adaptogener fungerar alltså även på cellnivå snarare än endast påverkar kortisoluttrycket direkt, det vill säga en person som utsätts för en stressor kommer fortfarande att få ett binjuresvar men effekten på kroppens celler blir inte lika ”negativ” med hjälp av adaptogener. Stress kan tyvärr ha negativ effekt på blodsockret. Adaptogener kommer även att ge ett bättre blodglukossvar på stress (adrenalin och kortisol). Adaptogener förbättrar även kardiovaskulär hälsa genom att motverka katekolaminer som kommer av långvariga perioder av stress. Adaptogener kommer även att bidra till proteinsyntes och signifikant reducera återhämtningstiden av träning. Adaptogener är alltså även ett oerhört bra medel för dem som tränar på amatörnivå och som vill ha förbättrad återhämtning. 

En av de viktigaste funktionerna för adaptogener är nog att de påverkar ACTH (Adrenokortikotropt hormon) positivt. Låg kortisol beror bland annat troligtvis på för liten insöndring av ACTH.

Örterna i Adrenal Response kommer inte göra en person med utmattade binjurar tröttare, tvärtom kommer denne att kunna hantera all form av stress bättre. Det bästa är dock givetvis alltid att finna vad det är som stressar och först titta på kost, fysisk aktivitet, sömn, relationer, arbetssituation, gifter, eventuella allergier och så vidare.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag
Journalist och redaktionsmedlem Näringsmedicinsk Tidskrift