Lagerrensning – fynda livsmedel och hälsokost

CoQ10 – Åldras långsamt

CoQ10 – Åldras långsamt

Coenzym Q10, Koenzym Q10, CoQ10, Q10, Ubiquinone, Ubidecarenone. Kärt barn har många namn. Är CoenzymQ10 framtidens supertillskott? Flertalet nya studier pekar på att CoQ10 i alla fall är en viktig ingrediens i ett hälsosamt liv och kan förhindra en del åldersrelaterade sjukdomar.

Coenzym Q10 (CoQ10) behövs för energiproduktion i alla kroppens celler. När cellernas energi minskar, dör de snabbare och åldrandets process påskyndas. CoQ10 fungerar även som en antioxidant och motverkar fria radikaler. Ett antal nya studier visar betydelsen av CoQ10 för att förlänga livet samt för att förbättra cellens förmåga att producera energi. När nivån av CoQ10 minskar ökar produktionen av skadliga fria radikaler vilket kan leda till att cellen dör snabbare och forskare vid Columbia University Medical Center i New York har visat att graden av brist på CoQ10 i celler direkt korrelerar till överskottsproduktion av fria radikaler och celldöd [1]. Om hjärtmuskelcellernas förmåga att producera energi försämras kan det slutligen leda till problem med hjärtsvikt. En studie fann att de individer med de högsta nivåerna av CoQ10 i blodet hade störst sannolikhet att överleva kronisk hjärtsvikt och tillskott av CoQ10 till patienter förbättrade deras hjärtfunktion [2]. Tillskott av CoQ10 och antioxidanter antas även kunna förhindra förmaksflimmer. [3]

Individer som bor i förorenade områden hade lägre nivåer av CoQ10 och E-vitamin eftersom dessa används av kroppen för att motverka miljögifter. Forskning visar att det är de låga nivåerna av CoQ10 och E-vitamin som kan vara en förklaring till att varför områden med högre halter av miljögifter har högre ohälsa och dödlighet. [4]. Vidare skyddar tillskott av CoQ10 ögonen och förhindrar skador på linsen som annars leder till grå starr. [5]. Manlig infertilitet är direkt relaterat till CoQ10-nivåerna i sädesvätska. Nedsatt spermiefunktion och skador relaterat till fria radikaler i sädesvätska är direkt relaterat till brist på CoQ10. [6]. CoQ10 nivåer är lägre hos patienter med depression och signifikant lägre hos patienter med svårare depression som inte svarar på antidepressiv medicin samt hos patienter med depression åtföljt av kroniskt trötthetssyndrom. [7]. CoQ10 nivåer är lägre hos patienter med fibromyalgi. [8]. En pilotstudie har visat att tillskott av CoQ10 tillsammans med tillskott av andra antioxidanter (C-vitamin, selen, folsyra och betakaroten) signifikant förlängde livet hos patienter med icke-behandlingsbar cancer. [9]

Oavsett om CoQ10 är framtidens supertillskott eller inte, visar forskningen på att CoQ10 helt klart är ett betydelsefullt tillskott för ett hälsosamt liv.

Om författaren


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Patrick har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm inom Accounting and Managerial Finance. Han har jobbat inom hälsa under många år och har bland annat tagit fram flera näringsprogram tillsammans med en professor i hjärtkirurgi. Han är också författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag och satt under flera år i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift, numera Hälsa & Funktionsmedicin. Läs mer om författaren.


Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser