JUST NU – 20 % rabatt på produkter för hår, naglar och hud!

CoQ10 – Åldras långsamt

Lästid: 2–3 min
CoQ10 – Åldras långsamt

Coenzym Q10, Koenzym Q10, CoQ10, Q10, Ubiquinone, Ubidecarenone. Kärt barn har många namn. Är CoenzymQ10 framtidens supertillskott? Flertalet nya studier pekar på att CoQ10 i alla fall är en viktig ingrediens i ett hälsosamt liv och kan förhindra en del åldersrelaterade sjukdomar.

CoQ10 och energiproduktion

Coenzym Q10 behövs för energiproduktion i alla kroppens celler ska fungera. När cellernas energi minskar, dör de snabbare och åldrandets process påskyndas. CoQ10 fungerar även som en antioxidant och motverkar fria radikaler. Ett antal nya studier visar betydelsen av CoQ10 för att förlänga livet samt för att förbättra cellens förmåga att producera energi. När nivån av CoQ10 minskar ökar produktionen av skadliga fria radikaler vilket kan leda till att cellen dör snabbare. Forskare vid Columbia University Medical Center i New York har visat att graden av brist på CoQ10 i celler direkt korrelerar till överskottsproduktion av fria radikaler och celldöd. (Quinzii, C. M., López, et al. 2010).

CoQ10 & hälsa

Individer som bor i förorenade områden har lägre nivåer av CoQ10 och E-vitamin eftersom dessa används av kroppen för att motverka miljögifter. Enligt Tekle et al. är de låga nivåerna av CoQ10 och E-vitamin en förklaring till att varför områden med högre halter av miljögifter har högre ohälsa och dödlighet. (Tekle, M., Gromadzinska, J et al. 2010)

Vidare skyddar tillskott av CoQ10 ögonen och förhindrar skador på linsen som annars leder till grå starr enligt forskning av Kernt, M., Hirneiss, C. et al. från 2010. 

Enligt Maes, M., Mihaylova, I. et al. är CoQ10 nivåer är lägre hos patienter som lider av nedstämdhet och signifikant lägre hos patienter med svårare nedstämdhet samt hos personer som har kroniskt trötthetssyndrom. (Maes, M., Mihaylova, I. et al. 2009). 

Oavsett om CoQ10 är framtidens supertillskott eller inte, visar forskningen på att CoQ10 helt klart är ett betydelsefullt tillskott för ett hälsosamt liv.

Författare & granskare

Vetenskapliga referenser och källor

Visa referenser

[1] Quinzii, C. M., López, L. C., Gilkerson, R. W., Dorado, B., Coku, J., Naini, A. B., ... & Hirano, M. (2010). FASEB journal, 24(10), 3733-3743.

[2] Molyneux, S. L., Florkowski, C. M., Richards, A. M., Lever, M., Young, J. M., & George, P. M. (2009). New Zealand Medical Journal, 122(1305), 74-79.

[3] McCarty, M. F. (2010). Medical Hypotheses, 75(2), 141-147.

[4] Tekle, M., Gromadzinska, J., Joksic, G., Antic, R., Nilsson, R., Dallner, G., ... & Brismar, K. (2010). Environment International, 36(2), 188-194.

[5] Kernt, M., Hirneiss, C., Neubauer, A. S., Ulbig, M. W., & Kampik, A. (2010). Acta Ophthalmologica, 88(3), e78-e86.

[6] Abdul-Rasheed, O. F., Farid, Y. Y., & Al-Nasiri, U. S. (2010). Saudi Medical Journal, 31(5), 501-506.

[7] Maes, M., Mihaylova, I., Kubera, M., Uytterhoeven, M., Vrydags, N., & Bosmans, E. (2009). Neur. Endocrin. Letters, 30(4), 462-469.

[8] Cordero, M. D., de Miguel, M., Carmona-López, I., Bonal, P., Campa, F., & Moreno-Fernández, A. M. (2010). Neur. Endocrin. Letters, 31(2), 169-173.

[9] Hertz, N., & Lister, R. E. (2009). Journal of International Medical Research, 37(6), 1961-1971.