Facebook Pixel

Fakta och Myter – Vitamin B12

Fakta och Myter – Vitamin B12

Det florerar en del rykten på internet om att man inte kan ta upp Vitamin B12 via kosttillskott eller att man kan få i sig b12 vitamin via Spirulina. Inget av dessa påståenden stämmer men innan vi går vidare och reder ut dessa felaktigheter ska vi först titta lite på Vitamin B12 i allmänhet.

Vitamin B12 bildas av bakterier som via enzymer syntetiserar vitaminet. Djur som äter dessa bakterier får i sig både B12-bildande bakterier och det färdiga vitamin B12. När vi människor i sin tur äter djuren får vi oss vitamin B12 som nu är bundet till en peptid (proteinmolekyl). Vitamin B12 spjälkas från peptiden genom proteasenzymer och saltsyra i magen. När peptiden har avlägsnats binder Vitamin B12 istället till ett glykoprotein som kallas R Protein (haptocorrin eller transkobalamin-1). Magsäcken producerar samtidigt en faktor som kallas Intrinsic Factor (IF). Bukspottkörteln producerar proteasenzymer som vid den mer basiska delen av övre tunntarmen avlägsnar R Protein från Vitamin B12. Nu binds istället vitamin B12 till IF som alltså ser till att vitamin B12 kan tas upp i slutet av tunntarmen där cellerna har receptorer för just IF-B12-komplexet. I tunntarmscellerna binder Vitamin B12 till ett annat protein som kallas transkobalamin 2 (TC2). Det transporterar Vitamin B12 till alla celler i kroppen. Varje cell i din kropp har receptorer för TC2 eftersom vitamin B12 ingår i cellmetabolismen i alla celler bland annat. Med andra ord behöver man inte bara tillräckligt med saltsyra i magsäcken utan även en välfungerande bukspottkörtel för att kunna ta upp vitamin B12. Om IF eller om R Protein saknas reduceras upptaget avsevärt som då uppgår till max 1-3 % av intagen mängd vitamin B12.

Tidiga tecken på B12-brist kan vara ovanlig trötthet, nedsatt aptit, upphörande av menstruation, kittlande känsla i händer och fötter, mild depression, feber, ofta förekommande övre luftvägsinfektioner, besvär med slemhinnorna, tungsveda, öronsus, blödningar i tandköttet eller sprickor i mungiporna.

På sikt kan vitamin B12 brist leda till:

 • Alzheimers, minnesförlust
 • Multipel Skleros och andra neurologiska sjukdomar
 • Mentala besvär som depression, oro, bipolära besvär, psykoser
 • Hjärtkärlbesvär
 • Inlärningsbesvär
 • Autismrelaterade sjukdomar
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Infertilitet
 • Trötthet och koncentrationsproblem
 • Svaghet och yrsel
 • Nervskador
 • Aptitlöshet, illamående och diarré

Brist på vitamin B12 kan bero på:

 • För lite saltsyra i magen (låg IF)
 • För lite proteinspjälkande enzymer vilka spjälkar den peptider som är bunden till vitamin B12
 • Bukspottkörtelinflammation som reducerar fritt kalcium i slutet av tunntarmen (även medicinen metformin som binder fritt kalcium i tunntarmen)
 • Kalciumbrist (Man ska dock inte ta isolerat kalciumkarbonat utan riktigt 100 % whole food kalcium eftersom isolerat kalciumkarbonat måste omvandlas till kalciumklorid i magsäcken. Magsyra som används för den omvandlingen hindrar upptaget av vitamin B12. Kalcium ska därför vara 100 % whole food)
 • Inflammationer i magtarmkanalen (Ulcerös Kolit, IBS, Crohns, Gluten)
 • Alkohol
 • Megadoser av C-vitamin som kan skada vitamin B12 och IF.
 • Protonpumpshämmare (mediciner som reducerar magsyra i magsäcken ex Losec, Nexium)
 • Exponering för kväveoxid
 • Bandmaskar
 • Besvär med sköldkörteln
 • Intag av livsmedel med pseudovitamin B12 (inaktiva analoger av vitamin B12)

Omnivorer, det vill säga djur som intar föda från både växt- och djurriket och som vi människor tillhör, får i sig cirka 2-6 μg B12/dag via kost. En omnivors lever utsöndrar via gallan cirka 5-10 μg vitamin B12/dag till tunntarmen. Friska omnivorer återabsorberar cirka 3-5 μg från gallan via det så kallade Enterohepatiska kretsloppet där gallsyrorna som innehåller vitamin B12 via portavenen förs tillbaka till levern. En vuxen person lagrar cirka 3000 μg vitamin B12 och förlorar cirka 3 μg per dag. En vuxen vegan som inte tar tillskott av B12 och vars Enterohepatiska kretslopp inte fungerar helt och fullt, utvecklar normalt vitamin B12-brist inom 1-3 år. En vuxen vegan vars Enterohepatiska kretslopp fungerar helt perfekt kan även med en reducerad gallutsöndring om 1 μg /dag återabsorbera nästan 100 % vilket gör att brist på vitamin B12 kan uppstå först efter 20-30 år utan kosttillskott. Med tiden uppstår dock alltid brist på vitamin B12 hos veganer som inte tar kosttillskott. Under människans evolution har vi aldrig varit vegetarianer eller veganer förutom korta ofrivilliga perioder vilket är anledningen till att vår organism är beroende av att få vitamin B12 via animaliska källor (om man alltså inte tar tillskott av vitamin B12). Växter har inget behov av vitamin B12 vilket är anledning till att de inte kan producera eller lagra vitaminet.

Myter med vitamin B12

Man kan få vitamin B12 via fermenterad soja eller spirulina
En vanlig myt att man erhålla tillräckliga nivåer av Vitamin B12 från alger, fermenterad soja eller spirulina. Emellertid innehåller dessa livsmedel pseudovitamin B12 vilket är en inaktiv form av vitamin B12. Dessa riskerar att blockera aktiva former av vitamin B12. Mt Sinai School of Medicine gjorde redan på slutet av 1980-talet en studie över de flesta spirulina-märken som såldes i hälsokostbutiker och praktiskt taget all vitamin B12 var inaktiva analoger till aktivt vitamin B12 och inte aktivt vitamin B12. Problemet är att dessa fortfarande får skrivas som vitamin B12 på etiketten. De två vanligaste analogerna i spirulina visade sig blockera vitamin B12-metabolismen. Författarna till studien skriver att ”de misstänker att personer som tar spirulina som en källa till vitamin B12 ökar risken att utveckla brist snabbare…” Det finns dock en studie som pekar på att Norialger och Chlorella har aktiv form av Vitamin B12.

Tarmarna producerar tillräckligt med vitamin B12

Ibland får man höra att tjocktarmen kan skapa all vitamin B12 vi behöver. Vitamin B12 tas upp i tunntarmens slut och inte i tjocktarmen. Det skulle alltså kräva att den smälta maten gick åt fel håll i tarmarna för att tas upp av tunntarmen alternativt att vi skulle behöva äta vår egen avföring för att kunna tillgodogöra oss det vitamin B12 som bildas i tjocktarmen. Det är omöjligt att endast via produktionen av vitamin B12 i tarmarna och det enterohepatiska kretsloppet (oavsett om det fungerar helt perfekt) få i sig tillräckliga nivåer av vitamin B12 över en livstid på vegankost. För det första räcker inte mängden i tunntarmen och den mängd vitamin B12 som bildas i tjocktarmen har som sagt redan passerat slutet av tunntarmen där vitamin B12 tas upp.

Chimpanser och gorillor producerar vitamin B12, då kan vi det

En annan myt är att våra närmaste släktingar chimpanser och gorillor får all vitamin B12 via vegetarisk diet så då borde vi människor klara det också. Människor har inte samma matsmältningssystem som chimpanser och gorillor. Genetiska analyser visar att vi divergerade flera miljoner år sedan. Hos människan är det i tunntarmen som de huvudsakliga näringsämnena tas upp och människans tunntarm utgör cirka 50 % av den totala matsmältningskanalen. Blindtarmen och tjocktarmen hos en människa utgör cirka 20 %. Gorillan har samma struktur på matsmältningskanalen (dvs. mage först och tarmar sedan) som människan men med en fördelning mellan tunntarm och tjocktarm som är precis motsatt människans. Gorillan har en betydligt kortare tunntarm, cirka 25 %, än människan. Blindtarmen och tjocktarmen hos gorillan utgör däremot mer än 50 % av den totala matsmältningskanalen. Anledningen till det är att gorillan har specialiserat sig på en föda baserad på mycket växtfiber. Gorillan har enorma mängder bakterier i både blindtarm och tjocktarm och behöver därför en stor mage (För att kunna få plats med sina stora tjocktarm och blindtarm i vilka jäsningsprocesser pågår ständigt). Även om vi människor har många tarmbakterier går det inte att jämföra med gorillor eller andra växtätande djur. Dessutom äter chimpanser och gorillor insekter och mindre däggdjur (Chimpanser och gorillor lever alltså inte endast på en vegetarisk diet). Chimpanser och gorillor äter sin egen avföring vilket innehåller vitamin B12 och får dessutom dagligen i sig i jord vilket innehåller bakterier som syntetiserat vitamin B12.

Kosttillskott av vitamin B12 kan inte tas upp

Det florerar en felaktig och skadlig myt om att kosttillskott av vitamin B12 inte skulle kunna tas upp. Vitamin B12 tillverkas kommersiellt via fermentering av bakterier och bildar precis samma molekyl som den som återfinns i lever, skaldjur, kött, fisk, fågel och andra animaliska produkter. Tillverkningen är en mycket komplicerad process och vitamin B12 är den strukturellt mest komplicerade av alla vitaminer. Grundformen av vitamin B12 omvandlas i kroppen till de aktiva formerna hydroxykobalamin och sedan metylkobalamin samt adenosylkobalamin i levern. Cyanokobalamin är inte aktiv i kroppen förrän cyaniddelen avlägsnas. Kosttillskott innehåller normalt antingen cyanokobalamin, hydroxykobalamin, metylkobalamin eller adenosylkobalamin. De tre senare är aktiva former och cyanokobalamin kan kroppen som sagt omvandla cyanokobalamin till de aktiva formerna av vitamin B12 i levern. Ett bra syntetiskt vitamin B12-tillskott ska vara i formerna metylkobalamin eller adenosylkobalamin. Ännu bättre är att ta ett 100 % whole food vitamin B-complex som kommer att innehålla inte bara den isolerade vitamin B12 utan med alla kofaktorer och peptider som behövs för maximal biotillgänglighet.

PS. Man bör inte ta vitamin B12 separat; alla åtta B-vitaminerna fungerar i synergi och det är bäst att ta dem tillsammans och inte experimentera med olika enskilda B-vitaminpreparat rent generellt om inte påvisad brist finns. För veganer är vitamin B12 ett av de absolut viktigaste kosttillskotten. Det fanns ett stamfolk i Iran som endast åt vegankost av religiösa skäl och som inte hade brister på vitamin B12. Det förbryllade forskarna och på slutet av 50-talet visade James Halsted med kollegor att anledningen till det berodde på att detta folk odlade sina grönsaker i så kallad Night Soil, det vill säga slam baserad på avföring. De åt grönsakerna utan att skölja dem noggrant och mängden vitamin B12 i den Night Soil som fanns kvar på grönsakerna räckte för att motverka brist på vitamin B12. Det är det enda fall då man har sett att veganer som inte tar tillskott av vitamin B12 inte får brist på vitamin B12 över tid.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag
Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift (Funktionsmedicinsk Tidskrift)


Referenser

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2000824

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3046314

http://www.ajcn.org/content/48/3/852.full.pdf

http://www.nature.com/nature/journal/v441/n7097/abs/nature04789.html

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/59/1/152.short

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3046314

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17147452

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12656203

Halsted JA, Carroll J, Rubert S. Serum and tissue concentration of vitamin B12 in certain pathologic states. N Engl J Med l959;260: 575-80.