Facebook Pixel

Järn och bly konkurrerar om samma protein

Det är oerhört viktigt att inte få i sig för lite järn. En ofta förbisedd anledning till det är att järn och bly binder till samma transportprotein i tunntarmen. Proteinet får metallen att absorberas till blodbanan. Om man får i sig för lite järn kommer transportproteinet att binda till mer bly och transportera det med blodet till hjärnan och annan vävnad där det kan göra stor skada. Forskning har gjorts på barn i Marocko som lever nära områden med gruvdrift och som exponeras för höga halter av bly och samtidigt fått i sig för lite järn. Forskarna fann att de barn som fick kex med tillsatt järn reducerade sina halter av bly i blodet.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag. Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift.


Referenser

R. R. Bouhouch, S. El-Fadeli, M. Andersson, A. Aboussad, L. Chabaa, C. Zeder, M. Kippler, J. Baumgartner, A. Sedki, M. B. Zimmermann. Effects of wheat-flour biscuits fortified with iron and EDTA, alone and in combination, on blood lead concentration, iron status, and cognition in children: a double-blind randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition, October 12, 2016