Kropp & huvud

Järn och bly konkurrerar om samma protein

Det är oerhört viktigt att inte få i sig för lite järn. En ofta förbisedd anledning till det är att järn och bly binder till samma transportprotein i tunntarmen. Proteinet får metallen att absorberas till blodbanan. Om man får i sig för lite järn kommer transportproteinet att binda till mer bly och transportera det med blodet till hjärnan och annan vävnad där det kan göra stor skada. Forskning har gjorts på barn i Marocko som lever nära områden med gruvdrift och som exponeras för höga halter av bly och samtidigt fått i sig för lite järn. Forskarna fann att de barn som fick kex med tillsatt järn reducerade sina halter av bly i blodet. R. R. Bouhouch, S. El-Fadeli, M. Andersson, A. Aboussad, L. Chabaa, C. Zeder, M. Kippler, J. Baumgartner, A. Sedki, M. B. Zimmermann. Effects of wheat-flour biscuits fortified with iron and EDTA, alone and in combination, on blood lead concentration, iron status, and cognition in children: a double-blind randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition, October 12, 2016

Vitamin K1 och vitamin K2 är viktigt, speciellt om du tar höga doser D-vitamin

Dr. Mercola har intervjuat Dr. Kate Rheaume-Bleue om vitamin D3 och vitamin K2. Hon säger: ”Det är otroligt många människor som tar megadoser av D-vitamin. Dessa megadoser kan orsaka skada om man saknar vitamin K2 vilket behövs för att kalcium ska slussas dit det ska. Vi ser inte ofta D-vitaminförgiftning men när vi gör det är symptomen kalciuminlagring i mjuka vävnader. I verkligheten är det en brist på vitamin K2 som orsakar detta.”

Läs mer

Grått hår och nedsatt bentäthet

Tidigt grånande hår är förknippat med flera hormonella störningar, vitiligo (autoimmun sjukdom med bortfall av pigmentering i huden och håret.) och åldrandeprocessen.

Läs mer

Diabetes och zink

55 vuxna (genomsnittsålder 44 år) med prediabetes fick antigen placebo eller tillskott av 30 mg zink per dag. De som fick tillskott av zink uppvisade signifikanta förbättringar gällande betacellernas* funktion, insulinresistens samt insulinkänslighet. Forskarna skriver att zink är viktigt för betacellernas funktion och för balans av blodsocker.

Läs mer

D-vitaminbrist och torra ögon

Forskning visar att D-vitaminbrist kan ligga bakom torra ögon även kallat Keratoconjunctivitis sicca (KCS) eller dry eye syndrome (DES). KCS innebär att tårfilmen inte fungerar riktigt som den ska vilket leder till kroniskt torra ögon. 

Läs mer

Astaxantin bra för lunghälsan

De absolut flesta tar astaxanthin för att få en slät, mjuk och vacker hud men en ny studie visar att astaxanthin även hjälper att förebygga vävnadsskador i lungorna.

Läs mer