Facebook Pixel

Depression - utmattade binjurar?

Depression - utmattade binjurar?

Dina binjurar har två primära funktioner: De sätter igång din kropp från sömn till aktivitet på morgonen och de hanterar all den stress som dina vardagliga aktiviteter ger upphov till. Kortisol är det huvudsakliga hormon som utsöndras av binjurebarken. Binjuremärgen däremot, utsöndrar i huvudsak adrenalin. Adrenalin är ansvarigt för känslor omfattande kamp, flykt, rädsla, oro bland annat. När man talar om utmattade binjurar syftar man dock på binjurebarken och kortisolproduktion. Den här artikeln ska handla om kortisol.

Kortisolutsöndring

Kortisol frigörs naturligt under en 24-timmarscykel med högsta nivån ungefär kring klockan 06:00 på morgonen. Från den tidpunkten och framåt frigörs mindre och mindre kortisol med lägsta nivå vid klockan 00:00 på natten. När du sover arbetar immunförsvaret med att ”städa” upp i kroppen och lägre kortisolnivåer under natten är bra eftersom höga kortisolnivåer reglerar ner det sömnrelaterade immunförsvaret. Med andra innebär de ökade kortisolnivåerna på morgonen dels att du blir pigg men även att det sömnrelaterade immunförsvaret minskar i aktivitet.

Svårt att vakna

Om du har svårt att vakna på morgonen kan det bero på en kombination av dålig sömn, mycket gifter som innebär att det sömnrelaterade immunförsvaret får jobba på högvarv samt låg binjurefunktion - binjurarna ser som sagt till att du vaknar ordentligt på morgonen och därefter orkar ta dig igenom dagen. Kaffe används ofta för att vakna till liv på morgonen men stora mängder kaffe kan belasta binjurarna och med tiden kan ett behov av kaffe, ofta tillsammans med snabba kolhydrater skapas för att över huvud taget orka med dagen. Det kan i sin tur leda till sämre sömn och en ond cirkel har skapats. Binjurarna behöver protein för att fungera bra och om du kämpar med energinivåerna på förmiddagen är det sämsta alternativet en kolhydratrik frukost eller ingen frukost alls. Binjurarna kommunicerar med levern för att erhålla konstant energi och även levern behöver protein för att fungera optimalt. Kolhydratrika frukostar leder ofta till att blodsockernivån sjunker med följd av att man äter sött eller dricker kaffe för att orka med dagen vilket bidrar till den onda cirkeln.

Stress

När du är i en situation som du upplever stressande (emotionell stress, skada, kyla, träning, sjukdom) sickar dina binjurar en signal till levern om att frigöra mer energi (kalorier) för omedelbar användning. Stress ger även upphov till inflammationer i kroppen; binjurarna frigör då kortisol som har en antiinflammatorisk verkan. Den här kortisolutsöndringen i blodbanan skiljer sig från den normala 24-timmarskortisolcykeln. Vid stress frigörs alltså extra mycket kortisol för att skydda kroppen. Efter cirka en timme återvänder kortisolnivåerna till normala värden om binjurarna är i god form. Om stressen däremot är mer eller mindre konstant kommer binjurarna att arbeta övertid och producera kortisol oavbrutet vilket med tiden mattar ut dem. Efter en tid kommer stressen att ta överhand och de inflammatoriska biprodukter som skapas kommer inte att kunna tas om hand om av den kortisol som produceras. Då uppstår ofta de första tecknen på för mycket stress: man upplever djup trötthet, blir lättirriterad, har mycket låg energi på morgonen men även under dagen, man kan ha kraftiga humörssvängningar, uppleva smärta i muskler och leder, få immunförsvarsnedsättningar. Även allergier kan förvärras vid för mycket stress.

Binjurar och sköldkörtel

Dina binjurar och din sköldkörtel fungerar tillsammans och besvär med dem har flera gemensamma symptom även om det finns skillnader: Problem med energi på morgonen, låg tolerans mot stress och nedsatt aerobisk kapacitet har ofta med binjurar att göra medan trötthet på eftermiddagen, upplevelsen att vara kall i kroppen och mental trötthet kan ha med sköldkörteln att göra. Sköldkörteln reglerar bland annat ämnesomsättningen i kroppen vilken bestämmer kroppens energinivåer. Om dessa blir för låga upplever kroppen det som en stressituation vilket automatiskt belastar binjurarna och extra kortisol frigörs. Omvänt kommer utmattade binjurar att öka inflammationer i kroppen även från normala aktiviteter vilket leder till att sköldkörteln går på sparlåga för att reducera antalet inflammationer och med tiden finns risk för underfunktion i sköldkörteln. Konstant stress påverkar därför både binjurarna och sköldkörteln. Läs artikel om sköldkörteln här.

Sexlust

Både binjurarna och sköldkörteln påverkar könshormonerna. God funktion i båda systemen innebär för kvinnor att menstruationen är mer eller mindre smärtfri och regelbunden och för både män och kvinnor att sexlusten är normal. Minskad eller frånvaro av sexlust kan vara ett tecken på att binjurarna är utmattade.

Binjurarna och andra endokrina körtlar
Binjurarna är även tätt sammankopplade med andra endokrina körtlar som exempelvis Hypotalamus-Hypofys-Binjure-axeln (HPA). Det finns även en kommunikationsloop mellan binjurarna, tymus och serotoninsystemet. När man känner att man inte har kontroll över livet kan det kopplas till HPA-axeln där binjurarna är en viktig del av funktionen. När man känner sorg och apati kan det däremot kopplas till binjurarna och tymus. Dina binjurar är fundamentala för att kunna hantera egentligen vilken förändring som helst i livet och om de inte fungerar som de ska blir det svårt att känna att man orkar med förändringar och man kan alltså även känna sorg och depression vid nedsatt binjurefunktion.

Vad ska man göra?

Ett bra sätt att bygga upp binjurefunktionen är genom att stödja den med korrekt näring istället för med externa hormoner som kan resultera i oförutsägbara negativa beteenden eftersom receptorerna för hormonerna kanske inte är i god form heller. Dessutom kan binjurehormon tagna från djur skapa autoimmuna reaktioner hos en person som redan har en pågående inflammationsprocess på grund av nedsatt binjurefunktion vilket inte är bra.

Protein är, som sagt, viktigt för binjurarnas funktion och det erhåller man bäst från kött, fisk, fågel, ägg eller skaldjur. Binjurarna behöver även salt för att fungera normalt och total saltrestriktion är inte bra. Har man flera symptom på både binjure- och sköldkörtelproblem måste man bearbeta dem samtidigt. Då är det bra med tillskott som stärker både binjurarna och sköldkörteln. Dessutom är det bra att idrotta på en nivå som man orkar med för stunden för att sedan öka nivån med tiden. Det viktiga är att träningen sker regelbundet, flera gånger i veckan och inte med för hård belastning till en början. Träningen reducerar stress och stärker kroppen i allmänhet och binjurarna i synnerhet. Det finns flera bra tillskott för både binjurar och sköldkörtel. Adrenal Response är utmärkt för binjurarnas funktion men även för sköldkörtelns funktion. CoQ10 är mycket bra för bland annat tymus vars hela yta har receptorer för CoQ10. Ett bra multivitamin- och mineralpreparat är en billig garanti för att man dagligen får i sig alla de näringsämnen som behövs inte bara för att binjurarna ska få den näring de behöver utan för att hela kroppen ska fungera väl.

Författare


MSc. Patrick Wahlberg

MSc. Patrick Wahlberg

Författare till hälsoboken PXP – Ditt bästa jag
Tidigare medlem i redaktionen för Näringsmedicinsk Tidskrift (Funktionsmedicinsk Tidskrift)